Cercar Error
Check-list de registre de resultats de la inspecció
Seguiment del control de qualitat
Registre dels resultats dels controls
Continguts

Inspeccío d’estructura metàl·lica

Es mostren 1 resultats

E0511 Inspeccio de les estructures metàliques

PDF

Comprovacions prèvies; revisió i aprovació de la documentació de taller; control de la fabricació de taller; revisió i aprovacio de la documentació de muntatge en obra; control del muntatge en obra; controls externs.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

Inspecció d’estructura metàl·lica (Codi Estructural)

Es mostren 3 resultats

CEx_0559 Assemblat i armat en taller

PDF

Comprovacions de les instal·lacions; verificacions prèvies als treballs en taller; assemblat i armat d’elements; soldadures a taller pertanyent a les instal·lacions d’obra (sense Marcatge CE); Elements deformats per corregir desviacions geomètriques resultants de la fabricació.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

CEx_055H Muntatge en obra

PDF

Comprovacions prèvies al muntatge; Assemblat i armat d’elements; soldadures a l’obra, elements deformats per corregir desviacions geomètriques resultants de la fabricació.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

CEx_055P Tractaments de protecció

PDF

Condicions prèvies; mètode de preparació; proteccions anticorrosives; elements amb soldadura; elements amb unions cargolades; elements de fixació; perfils tancats o tubulars; superfícies d’acers autopatinables; superfícies de contacte en unions resistents al lliscament; superfícies embegudes en formigó.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

No trobes el que necessites?

Demana ajuda al servei d’assessoria técnica

Assessoria documental