Cercar Error
Oci i cultura Delegació d'Osona-Moianès

Companys d’Osona-Moianès visiten les obres de restauració del claustre superior de la Catedral de Vic

La Delegació d'Osona-Moainès ha organitzat una visita guiada amb la direcció facultativa de les obres de restauració de del claustre de la Catedral de Vic. Mira quines actuacions s'han pogut visitar del conjunt catedralici.

El 17 d’octubre passat, la delegació d’Osona-Moianès va visitar les obres de rehabilitació del claustre alt de la catedral de Vic, acompanyats per la seva direcció facultativa: Rafael Vila Rodríguez, dr. arquitecte, projectista i director de les obres i Marc Manubens Mayans, arquitecte tècnic, director d’execució d’obres i coordinador de seguretat.

El Bisbat de Vic des que es va aprovar el pla Director de Restauració de la Catedral, redactat per l’arquitecte Rafael Vila a l’any 1998, duu a terme una sèrie d’obres de restauració i renovació del conjunt catedralici amb la col·laboració de diferents administracions. I dins les directius del pla director, es va tenir en compte la restauració de la façana principal, les teulades, el campanar romànic, l’edifici de l’Escrivania i la Canònica romànica. I és per això, que fa tres anys es va redactar el projecte de restauració dels claustres i de les façanes claustrals i es va poder fer la prospecció arqueològica.

La primera fase d’aquesta intervenció ha estat la reforma del claustre superior i ha suposat una actuació molt important pel conjunt catedralici, centrant-se en els àmbits següents:

  • Restaurar la pell dels paraments de l’interior de les galeries del claustre gòtic.
  • Organitzar un nucli d’entrada al claustre que permeti mantenir les funcions litúrgiques processionals alhora que ordenar el control d’entrada i sortida dels visitants.
  • Resoldre les barreres arquitectòniques d’accés als claustres i a les seves dependències.
  • Resoldre les barreres arquitectòniques d’accés a la capella de Sant Bernat i al presbiteri de la nau de la catedral.

Les obres d’aquesta part han estat finalitzades recentment i són les que s’han pogut visitar, juntament amb com s’ha desenvolupat tot el procés de rehabilitació, en la visita que ha organitzat la delegació.

PUBLICITAT