Cercar Error
Formació
Descomptes i finançament

Descomptes a Màsters i Postgraus

  • Descompte del 30% .

Aquest descompte és d’aplicació a tots els professionals de l’Arquitectura Tècnica independentment del col·legi en el que estiguin col·legiats o col·legiades.

Descompte del 20% a empleats, no col·legiats, de societats professionals inscrites al Cateb o altres col·legiats als seus col·legis professionals que tinguin conveni amb el Cateb.

Descomptes a Formació Contínua

  1. Arquitectes Tècnics Col·legiats al Cateb
    30% de descompte Arquitectes tècnics col·legiats.
  2. Arquitectes tècnics col·legiats als col·legis catalans i resta de col·legis de l’Estat Espanyol: mateixes condicions que col·legiats al Cateb.
  3. Membres no col·legiats de societats professionals inscrites al Cateb, altres titulats i col·legiats en el seu col·legi professional i membres de la intercol·legial 20% de descompte.

Condicions de pagament

L’import del curs es podrà fer efectiu mitjançant: Rebut domiciliat en el compte on habitualment el Col·legi carrega els rebuts (col·legiats/des del Cateb).
Targeta.
La formació contínua ha der ser abonada abans de l’inici del curs

Finançament

Per a col·legiats del Cateb: En el moment de la matrícula.

En el cas que l’import del curs superi els 500 €, el pagament es podrà fraccionar en dos terminis: El 50 %, en el moment de la matrícula i el 50 % restant, un mes després del primer pagament.

Per als no col·legiats del Cateb: 100 %, en el moment a la matrícula.

Anul·lacions

Les anul·lacions comunicades dins dels deu dies abans de començar el curs comportaran la pèrdua del 50 % de l’import de la matrícula. L’anul·lació comunicada dins dels dos últims dies abans de l’inici del curs, o una vegada iniciat el curs, comportarà la pèrdua del 100 %.

En el cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import de la matrícula.

PUBLICITAT

Beques ASP Corredoria

Consulta les beques a la formació d’ASP Corredoria

Més informació