Cercar Error
BORSA D’ENCÀRRECS PROFESSIONALS PER A LIBERALS
Arquitectes tècnics per a encàrrecs de ciutadans o comunitats de veïns
Busquem el professional que necessites per millorar les condicions del teu habitatge, augmentar-ne el confort, fer-ne el manteniment, facilitar-ne l’accessibilitat o rehabilitar-lo energèticament
Servei exclusiu per a col·legiats i col·legiades

Què és aquest servei?

Ciutadans i comunitats de propietaris es poden adreçar al Cateb per sol·licitar un tècnic per a un encàrrec professional

A la Borsa d’encàrrecs hi tenen accés tots els col·legiats i col·legiades en situació d’exercent, per garantir al ciutadà que el professional reuneix les condicions per exercir segons la legislació vigent (assegurança de Responsabilitat Civil, Previsió social o RETA).

Els encàrrecs es reparteixen per torn rigurós entre els col·legiats inscrits, tenint en compte els treballs i comarques escollides. Quan l’aplicació assigna un treball, el col·legiat o col·legiada inscrit a la Borsa rep un correu electrònic d’avís, informant de les dades de l’encàrrec, de la intervenció i de la persona o comunitat que el sol·licita.

Els col·legiats que en formen part podran escollir a quins tipus de treballs volen accedir, així com actualitzar les seves dades d’inscripció en qualsevol moment.

Com funciona la borsa d’encàrrecs

Sol·licita un arquitecte tècnic

Ciutadans i comunitats de veïns poden demanar un col·legiat o col·legiada per als seus encàrrecs tècnics

Inscriu-te a la Borsa d’Encàrrecs

Si estàs col·legiat o col·legiada formalitza aquí la teva inscripció

Encàrrecs professionals

Torn rigorós d’assignació de treballs segons comarca o tipus d’encàrrec

Busques un altre tipus d’encàrrec?

Contacta amb nosaltres i t’ajudarem

Tens dubtes?

Quants encàrrecs poden arribar-me?

Cada any, el Cateb recull centenars de consultes de ciutadans preocupats per l’estat del seu habitatge i que volen millorar-ne les condicions. Manteniment, rehabilitació, eficiència energètica… Són consultes que els ciutadans tenen i que deriven en encàrrecs de feina per a col·legiats i col·legiades.

Com s’assignen els encàrrecs?

Els treballs es reparteixen per rigorós torn entre els col·legiats i col·legiades inscrits, tenint en compte els treballs i comarques escollides.

Quins tipus d’encàrrecs poden arribar-me?

Quan l’aplicació t’assigna un treball rebràs un correu electrònic d’avís, informant-te de les dades de l’encàrrec, de la intervenció i de la persona o comunitat que ho sol·licita.

Quins requisits són necessaris?

A la Borsa hi tenen accés tots els col·legiats i col·legiades en situació d’exercent, per garantir al ciutadà que el professional reuneix les condicions per exercir segons la legislació vigent (assegurança de Responsabilitat Civil, Previsió social o RETA).

Com m’inscric a la borsa d’encàrrecs?

Pots formalitzar la teva inscripció a la Borsa d’encàrrecs professionals a través de la fitxa col·legial. Per fer-ho, cal seguir els passos següents:

• Entra a l’oficina virtual > dades col·legials > pestanya “Servei d’ocupació i Llistes d’Experts”.

• Clica “Borsa d’Encàrrecs Professionals” i selecciona, en els desplegables, els treballs que es desitgen realitzar i les demarcacions on es vol treballar.

• Accepta els termes i condicions, i clica a “Inscriure’s”.

Per a més informació contacta amb el Servei d’Ocupació a través de treball@apabcn.cat o bé al telèfon 932 402 060.

Puc descartar algun encàrrec?

Els col·legiats i col·legiades que en formen part podran escollir quins tipus de treballs volen fer, així com actualitzar les seves dades d’inscripció en qualsevol moment.

Vull rebre encàrrecs