Cercar Error
Vull col·legiar-me
DAPCONSTRUCCIÓ®
Assessors i col·laboradors del programa

Administradors

El Programa DAPconstrucción® és un programa que aglutina empreses fabricadores de productes i materials de construcció que tenen un compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient, i desitgen avançar en l’anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes.
L’objectiu és aglutinar a aquelles empreses fabricadores que desitgen comprometre’s amb la millora ambiental dels seus processos productius amb la finalitat de dotar al sector de la construcció de la transparència mediambiental necessària perquè els tècnics i professionals puguin prendre les decisions oportunes a l’hora de triar els productes a utilitzar en els seus projectes.

Mitjançant la transparència mediambiental del sector de la construcció, els tècnics i professionals poden seleccionar els productes segons criteris mediambientals, més enllà dels estètics, econòmics i funcionals.

La Certificació DAPcons® és un programa d’ecoetiquetatge de EPD de la construcció pioner a Espanya seguint les directrius europees i regulat per les normes ISO 14025 i 15804.

Ecoetiquetes al sector de la construcció

Les ecoetiquetes són útils per a distingir ràpidament els millors productes des del punt de vista ambiental. En aquest vídeo s’expliquen les principals diferències entre les ecoetiquetes de tipus I, II i III.

Consell assesor

 Està format per experts diversos que representen a les parts interessades en el desenvolupament de les declaracions ambientals del producte en el sector de la construcció:

 • APCE (Associación de Promotores Constructores de España)
 • APPLUS
 • AVS (Promotores Públicos de Vivienda y Suelo)
 • BUREAU VERITAS
 • CATEB. Col·legi de l’Arquitectura Técnica de Barcelona
 • CECCPC. Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya
 • CEIC. Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
 • Centre Tecnològic ASCAMM
 • CETIB. Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
 • COAC. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
 • CSIC. Instituto Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
 • Direcció General de Qualitat Ambiental (Generalitat de Catalunya)
 • Direcció General de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge (Agència de l’Habitatge)
 • Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (Ministerio de Fomento)
 • ETSAV. Escuela Tècnica Superior de Arquitectura del Vallès (UPC)
 • GBCE
 • INFRAESTRUCTURES.CAT (Generalitat de Catalunya)
 • INCASÒL (Generalitat de Catalunya)
 • INEDIT
 • Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)
 • LABEIN – Tecnália
 • LAVOLA
 • LEiTaT
 • ReMa
 • UAB. Universitat Autònoma de Barcelona
 • UPC. ETSAV, Escola Enginyers de Camins
 • UPM. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

Panells sectorials

Els panells sectorials són un mecanisme de consulta i participació de les parts interessades en el procés de desenvolupament de les Regles de Categoria de Producte (RCP). Han estat creats panells per als aïllants tèrmics, ceràmiques, pedra i àrids.
Els panells estan formats per representants d’empreses, associacions empresarials o altres entitats o experts dins de determinades categories de producte i es convoquen en funció de l’interès d’empreses subministradores de productes de la construcció per a obtenir una DAPcons®.

ECOPlatform

ECOPlatform és una organització internacional, constituïda el 4 de juny de 2013, que conformen tots els operadors europeus d’EPD o Declaracions Ambientals de Producte (DAP) del sector de la construcció entre els quals es troba el Programa DAPcons® del Col·legi d’Arquitectura Tècnica de Barcelona (CATEB). Per a més informació podeu consultar l’enllaç a la pàgina web de l’organització

Entitats col·laboradores

El Programa DAPcons® i el Green Building Council d’Espanya tenen un conveni de col·laboració per a potenciar la promoció de l’edificació sostenible en el territori espanyol. Entre els seus acords també es troba el reconeixement de les Declaracions Ambientals de Producte de construcció en la certificació VERDA.

GBCE disposa en la seva pàgina web d’un apartat amb informació sobre la Declaració Ambiental de Productes. A més en la seva plataforma de materials de la construcció podràs trobar un llistat de productes de baix impacte ambiental i associats a DAP per a facilitar l’elecció de productes a professionals del sector de la construcció. La Plataforma de materials, és un servei de GBCe per a professionals i empreses, que té com a objectiu facilitar la informació ambiental de productes i sistemes constructius, visualitzant els seus beneficis, ambientals, socials i econòmics.

Al següent enllaç podeu accedir a informació més detallada.

Verificadors de productes DAPcons®

Els verificadors determinen si la declaració ambiental de producte elaborada per una empresa compleix amb les normes internacionals, els requisits del Programa i les regles de categoria de producte corresponents.

Els verificadors són professionals o institucions independents, acreditats per l’administrador del Programa DAPcons®, que no han estat involucrats en la realització del ACV o l’esborrany de la DAPcons®, ni té conflictes d’interessos en relació amb l’empresa que la desenvolupa.

 

PUBLICITAT