Cercar Error
DAPCONSTRUCCIÓ®
Estructura del Programa Operador

El Programa Operador DAPconstrucción® aglutina a les organitzacions empresarials i empreses fabricants de productes de construcció que tenen un compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient. Aquest compromís es manifesta el trasllat d’informació ambiental al mercat, vasada en l’anàlisi del cicle de vida dels seus productes. Amb aquest fet doten al sector de la construcció de la transparència mediambiental necessària perquè els professionals puguin prendre les decisions oportunes a l’hora de triar els productes a utilitzar en les obres de construcció.

Mitjançant la transparència mediambiental del sector de la construcció es poden seleccionar els productes segons criteris mediambientals, més enllà dels estètics, econòmics i funcionals.

El Programa Operador DAPconstrucción és un programa de declaracions ambientals de productes de la construcció, que ha estat pioner a Espanya seguint les directrius europees i les normes ISO 14025 i 15804. Els productes registrats poden utilitzar la marca DAPcons®.

Ecoetiquetes al sector de la construcció

Les ecoetiquetes són útils per a distingir ràpidament els millors productes des del punt de vista ambiental. En aquest vídeo s’expliquen les principals diferències entre les ecoetiquetes de tipus I, II i III.

Consell assesor

Està format per diversos experts que representen a les parts interessades en el desenvolupament de les declaracions ambientals del producte en el sector de la construcció a Espanya:

 • APCE (Associación de Promotores Constructores de España)
 • APPLUS
 • AVS (Promotores Públicos de Vivienda y Suelo)
 • BUREAU VERITAS
 • CATEB. Col·legi de l’Arquitectura Técnica de Barcelona
 • CECCPC. Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya
 • CEIC. Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
 • Centre Tecnològic ASCAMM
 • CETIB. Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
 • COAC. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
 • CSIC. Instituto Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
 • Direcció General de Qualitat Ambiental (Generalitat de Catalunya)
 • Direcció General de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge (Agència de l’Habitatge)
 • Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (Ministerio de Fomento)
 • ETSAV. Escuela Tècnica Superior de Arquitectura del Vallès (UPC)
 • GBCE
 • INFRAESTRUCTURES.CAT (Generalitat de Catalunya)
 • INCASÒL (Generalitat de Catalunya)
 • INEDIT
 • Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)
 • LABEIN – Tecnália
 • LAVOLA
 • LEiTaT
 • ReMa
 • UAB. Universitat Autònoma de Barcelona
 • UPC. ETSAV, Escola Enginyers de Camins
 • UPM. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

Administració 

El Programa Operador DAPconstrucción va ser impulsat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Col.legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona. Des de la seva creació, l’administració del programa operador ha anat a càrrec del Col.legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona.

Panell sectorials

Els panells sectorials són un mecanisme de consulta i participació, de families de productes, en el procés de desenvolupament de les Regles de Categoria de Producte (RCP).
Els panells sectorials estan formats per representants d’empreses, associacions empresarials o altres entitats o experts dins de determinades categories de producte i es convoquen amb l’interès d’obtenir una DAPcons®.

En el programa operador DAPconstrucción s’han creat panells sectorials per a les famílies de productes d’aïllants tèrmics, ceràmiques, pedra i àrids.

ECOPlatform

ECOPlatform és una organització internacional, constituïda el 4 de juny de 2013. En ella s’hi agruoen tots els programes operadors europeus de Declaracions Ambientals de Producte (DAP) o (EPD en angles), del sector de la construcció entre els quals es troba el Col·legi d’Arquitectura Tècnica de Barcelona (CATEB), com administrador del programa operador DAPconstrucción. Per a més informació podeu consultar l’enllaç a la pàgina web de l’organització

Entitats col·laboradores

El Col.legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona i el Green Building Council d’Espanya tenen un conveni de col·laboració per a potenciar la promoció de l’edificació sostenible en el territori espanyol. Entre els seus acords també es troba l’impuls de la informació ambiental de productes de la construcció  i el reconeixement de les Declaracions Ambientals de Producte de construcció DAPcons® en la certificació VERDE i DGNB.

GBCe disposa en la seva pàgina web d’un apartat amb informació sobre la Declaració Ambiental de Productes. A més en la seva plataforma de materials de la construcció podràs trobar un llistat de productes de baix impacte ambiental i associats a DAP per a facilitar l’elecció de productes a professionals del sector de la construcció. La Plataforma de materials, és un servei de GBCe per a professionals i empreses, que té com a objectiu facilitar la informació ambiental de productes i sistemes constructius, visualitzant els seus beneficis, ambientals, socials i econòmics.

Al següent enllaç podeu accedir a informació més detallada.

Verificadors de productes DAPcons®

Els verificadors determinen si la declaració ambiental de producte elaborada per una empresa compleix amb les normes internacionals, els requisits del Programa i les regles de categoria de producte corresponents.

Els verificadors són professionals o institucions independents, acreditats per l’administrador del Programa DAPcons®, que no han estat involucrats en la realització del ACV o l’esborrany de la DAPcons®, ni té conflictes d’interessos en relació amb l’empresa que la desenvolupa.

 

PUBLICITAT