Cercar Error
Vull col·legiar-me
Eines per treballs
Direcció facultativa
Anàlisi del projecte per DEO

Fitxes ordenades per fases d’obra amb una relació de punts de revisió dels aspectes més destacats per a una correcta execució de l’obra. Aquestes fitxes estan disponibles en castellà
Servei exclusiu per col·legiats
Continguts

Aspectes formals

Es mostren 1 resultats

0.1 – Aspectes generals del projecte

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre els aspectes generals del projecte

Fonaments

Es mostren 4 resultats

1.1 – Moviment de terres

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre moviments de terres

1.2 – Fonamentacions superficials i murs

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre fonamentacions superficials i murs

1.3 – Fonamentacions profundes

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre fonamentacions profundes

1.4 – Solera de formigó

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre les soleres de formigó

Estructures

Es mostren 4 resultats

2.1 – Estructures de formigó

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre estructures de formigó

2.2 – Estructures d’acer

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre estructures d’acer

2.3 – Estructures de fàbrica

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre estructures de fàbrica

2.4 – Estructures de fusta

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre estructures de fusta

Cobertes

Es mostren 2 resultats

3.1 – Cobertes planes

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre cobertes planes

3.2 – Cobertes inclinades

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre cobertes inclinades

Façanes

Es mostren 3 resultats

4.1 – Fusteria i serralleria

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre fusteria i serralleria

4.2 – Façanes convencionals

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre façanes convencionals

4.3 – Façanes especials

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre façanes especials

Divisòries

Es mostren 4 resultats

5.1 – Fusteria interior

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre fusteria interior

5.2 – Tancaments de fàbrica de maó

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre tancaments de fàbrica de maó

5.3 – Tancaments de plaques de guix laminat

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre tancaments plaques de guix laminat

5.4 – Altres tancaments

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre altres tancaments

Revestiments

Es mostren 3 resultats

6.1 – Paviments

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre paviments

6.2 – Sostres

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre sostres

6.3 – Paraments verticals

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre paraments verticals

Instal·lacions

Es mostren 11 resultats

7.1 – Evacuació i ventilació

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre instal·lacions d’evacuació i de ventilació

7.2 – Aigua i gas

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre instal·lacions d’aigua i de gas

7.3 – Elèctriques i domòtica

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre instal·lacions elèctriques i de domòtica

7.4 – Telecomunicacions

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre instal·lacions de telecomunicació

7.5 – Calefacció i climatització

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre instal·lacions de climatització i ventilació

7.6 – Geotèrmia

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre instal·lacions de geotèrmia

7.7 – Solar tèrmica i fotovoltaica

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre la instal·lació solar tèrmica i la fotovoltaica

7.8 – Contra incendis

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre instal·lacions contra incendis

7.9 – Parallamps

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre la instal·lació de parallamps

7.10 – Ascensors

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre ascensors

7.11 – Piscines

PDF

Fitxa amb punts de revisió sobre piscines

No trobes el que estaves buscant? Tens algun suggeriment ?

Demana’ns ajuda o fes-nos arribar els teus comentaris al servei de consultoria tècnica a través del canal de consultes de l’Oficina Virtual

Contactar