Cercar Error
Pràctica professional Eines informàtiques Next Generation EU rehabilitacio

Eina de suport al predimensionat de la rehabilitació energètica d’edificis d’habitatges (ESPREH)

L’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) ha posat en funcionament una eina per al predimensionat de la rehabilitació energètica d’edificis d’habitatges.

El passat 12 de gener de 2023 es va presentar a la seu del Cateb l’eina informàtica ESPREH que serveix de suport com a predimensionat dels principals paràmetres de rehabilitació energètica, el compliment dels quals pot donar accés a l’obtenció de subvencions de les campanyes que s’han posat en marxa en el marc dels fons Next Generation Europe.

Es tracta d’un instrument adreçat als tècnics per tal de facilitar-los el diàleg amb els seus clients a través de la preavaluació dels escenaris possibles de rehabilitació i escollir la millor forma d’encarar la rehabilitació d’acord amb les característiques del seu edifici. L’eina és un full de càlcul de distribució gratuïta que, en els pròxims mesos, evolucionarà cap a una eina d’accés via web.

L’eina ESPREH facilita el predimensionat de la reducció de demanda, de la reducció d’energia primària no renovable, així com el cost econòmic d’aplicació de les mesures de millora que cal implementar a l’edifici en base al banc de preus del BEDEC.

Amb aquesta informació es pot utilitzar l’eina d’estimació econòmica per la rehabilitació d’edifici que ha elaborat l’Oficina Tècnica de Rehabilitació (OTR.CAT), amb el que introduint el cost econòmic obtingut en l’ESPREH, o qualsevol altre cost econòmic estimat de la intervenció, es pot obtenir l’import econòmic de la subvenció pública, l’import que caldrà finançar així com un predimensionat de la quota bancaria i l’import econòmic al que podran optar i incorporar en la base de reducció en l’Impost de la Renta. Tot això es fa mitjançant una fitxa que ho calcula de manera gràfica i entenedora, la qual pot ser utilitzada en les reunions amb les comunitats de propietaris per exposar els arguments i activar la rehabilitació energètica.

Enllaços relacionats:

Eina de suport al predimensionat de la rehabilitació energètica d’edificis d’habitatges (ESPREH)

Eina d’estimació econòmica per la rehabilitació d’edifici #NextGenerationEU

PUBLICITAT