Cercar Error
Institucional temps Treball

El Cateb s’adhereix a la Xarxa Catalana pel Dret al Temps

La Xarxa Catalana pel Dret al Temps, es crea per ser el nexe d’unió entre totes aquelles organitzacions catalanes vinculades amb els usos de temps, i el Cateb, una vegada més anant per endavant, s'hi ha volgut sumar.

La Xarxa té com a missió, crear i difondre coneixement sobre l’organització del temps amb perspectiva de gènere; facilitar l’intercanvi d’experiències per generar transformacions socials i fomentar la col·laboració entre els agents clau de Catalunya per treballar en garantir el dret al temps a tota la ciutadania. Treballarà per avançar cap a uns usos del temps més saludables, igualitaris, eficients i sostenibles i per assolir la transformació social, econòmica, democràtica, verda i feminista de Catalunya. ​​ ​​

Té com a objectius principals avançar en el dret al temps de tota la ciutadania i assolir una organització del temps més equilibrada i justa a Catalunya, a través de:

  • Enxarxar tots els agents compromesos amb el dret al temps a Catalunya i reconèixer i promoure la seva tasca.
  • Impulsar la implementació de mesures concretes en l’organització del temps a les empreses i entitats, així com de pactes del temps en l’àmbit municipal de la Catalunya sencera i amb perspectiva de gènere.
  • Crear, intercanviar i difondre coneixements, experiències i bones pràctiques en aquest àmbit, a través d’accions com xerrades, jornades i formacions.
  • Connectar recerca i polítiques públiques en usos del temps a Catalunya.

Què ens ofereix la Xarxa?

  • Intercanvi d’experiències i bones pràctiques.
  • Formació i accés a materials i publicacions, acompanyament i suport.
  • Mentoratge i assessorament a la implementació de mesures de temps.
  • Compromís de replicabilitat, reflexió i innovació.
  • Capacitat per generar transformacions socials i de gènere.
  • Visibilització i reconeixement.

Tot el que has de saber sobre temps de treball i corresponsabilitat

PUBLICITAT