Cercar Error
Pràctica professional eficiència energètica rehabilitacio sostenibilitat

El Consell Europeu adopta la Directiva d’Eficiència Energètica

El Consell Europeu ha adoptat avui noves normes per a reduir el consum energètic final a escala de la UE en un 11,7% en 2030.

Objectiu principal:

Els Estats membres hauran de garantir col·lectivament, per a 2030, una reducció en el consum d’energia final d’almenys un 11,7% respecte a les previsions de consum d’energia per a 2030 realitzades en 2020. Això es tradueix en un límit màxim de 763 milions de tones equivalents de petroli per al consum d’energia final i de 993 milions de tones equivalents de petroli per al consum d’energia primària.


El límit de consum per al consum final serà vinculant per als Estats membres de manera col·lectiva, mentre que l’objectiu de consum d’energia primària serà indicatiu.

El consum d’energia final és l’energia consumida pels usuaris finals, mentre que el consum d’energia primària inclou així mateix el que s’utilitza per a la producció i el subministrament d’energia.

Contribucions nacionals i esmena de deficiències:

Tots els Estats membres contribuiran a la consecució de l’objectiu general de la UE. Establiran contribucions i trajectòries nacionals indicatives destinades a aconseguir l’objectiu en els seus plans nacionals integrats d’energia i clima. Els projectes de plans nacionals d’energia i clima actualitzats havien de presentar-se al juny de 2023, i els plans definitius hauran de presentar-se en 2024.


La fórmula per a calcular les contribucions nacionals a la consecució de l’objectiu (definida en l’annex I de la proposta) serà indicativa, i s’admetrà una desviació del 2,5% respecte a la fórmula. La Comissió calcularà si la suma de totes les contribucions permet aconseguir l’objectiu del 11,7% i, si no és així, demanarà correccions d’aquelles contribucions nacionals que siguin inferiors a les que s’haurien derivat de l’aplicació de la fórmula (el conegut com a mecanisme d’esmena de desfasaments). La fórmula es basa, entre altres coses, en la intensitat energètica, el PIB per càpita, el desenvolupament de les energies renovables i el potencial d’estalvi energètic.

Estalvi energètic:

L’objectiu anual d’estalvi energètic per al consum d’energia final augmentarà gradualment de 2024 a 2030. Els Estats membres garantiran un nou estalvi anual mitjà per a aquest període del 1,49% del consum d’energia final, fins a aconseguir gradualment el 1,9% el 31 de desembre de 2030.


Els Estats membres poden incloure en el càlcul per a determinar si s’ha aconseguit l’objectiu l’estalvi d’energia obtingut a través de les mesures d’actuació adoptades en virtut de la Directiva sobre l’Eficiència Energètica dels Edificis, tant en la seva versió vigent com en la revisada, les mesures derivades del règim de comerç de drets d’emissió de la UE (respecte a les instal·lacions, els edificis i el transport) i les mesures energètiques d’emergència.

El sector públic ha de donar exemple:

Les noves normes imposen una obligació específica per al sector públic que consisteix a aconseguir una reducció anual del consum d’energia del 1,9%, de la qual podran excloure’s el transport públic i les Forces Armades. A més, els Estats membres hauran de renovar cada any almenys el 3% de la superfície total dels edificis propietat d’organismes públics.

Següents etapes:

La Directiva s’ha adoptat formalment. A continuació, es publicarà en el Diari Oficial de la UE i entrarà en vigor vint dies després.

Context:

La proposta de revisió de la Directiva d’Eficiència Energètica aborda, juntament amb altres propostes, els aspectes energètics de la transició climàtica de la UE, en el marc del paquet de mesures «Objectiu 55». La Comissió va presentar el 14 de juliol de 2021 el seu paquet de mesures «Objectiu 55», que té per objecte adaptar el marc legislatiu de la UE sobre clima i energia al seu objectiu de neutralitat climàtica fixat per a 2050, i al seu objectiu de reduir les emissions netes de gasos d’efecte d’hivernacle en almenys un 55% d’aquí a 2030 respecte als valors de 1990. El paquet de mesures consta d’una sèrie de propostes relacionades entre si que modifiquen actes legislatius vigents o introdueixen noves iniciatives en diversos àmbits d’actuació i sectors econòmics.


A més, en el marc del plaREPowerEU, la Comissió va proposar, el 18 de maig de 2022, una sèrie de modificacions específiques addicionals de la Directiva d’Eficiència Energètica, amb la finalitat de reflectir els últims canvis en el panorama energètic. Les modificacions proposades es van incorporar al procés de negociació interinstitucional entre el Consell i el Parlament.


L’actual Directiva d’Eficiència Energètica, en vigor des de desembre de 2018, estableix l’objectiu de reduir, d’aquí a 2030, el consum d’energia primària i final a escala de la UE en un 32,5% respecte a les previsions de consum d’energia per a 2030 realitzades en 2007.

Per a més informació aquí l’enllac a la directiva relativa a la eficiència energètica.

Enllaç al comunicat de prensa europeu.

Enllaç al document de referència “paquete de medidas “objetivo 55””.

PUBLICITAT