Cercar Error
Vull col·legiar-me
Institucional Eleccions 2023 Junta electoral

Eleccions Cateb 2023. Proclamació de candidatures

La Junta Electoral ha proclamat les dues candidatures que s’han presentat que concorreran a les eleccions col·legials que se celebraran el 13 de juny de 2023.

La Junta Electoral, en reunió que ha tingut lloc el 23 de maig de 2023, una vegada comprovat que compleixen els requisits exigits per la convocatòria electoral i pels Estatuts col·legials, ha proclamat les dues candidatures que s’han presentat, encapçalades pels col·legiats Enric Peña i Celestí Ventura, respectivament, que concorreran a les eleccions col·legials que se celebraran el 13 de juny de 2023.

Candidatura Enric Peña Camarillas

President: Enric Peña Camarillas (6915)
Secretari: Marcos Barjola Borrego (9306)
Tresorer: Jaume Casas i Santa-Olalla (4206)
Comptadora: Carolina Cuevas Martín (9276)
Vocal: Natàlia Crespo Belmonte (9365) (Vicepresidenta 1a)
Vocal: Joan Olona Casas (9004)
Delegat Alt Penedès-Garraf: Gerard Santos Salinas (9421)
Delegat Bages-Bergadà-Anoia: Joan Vallès Sabater (10847)
Delegat Maresme: Borja Reverter Gil (13249)
Delegat Osona-Moianès: Ferran Pelegrina Ruiz (5851)
Delegada Vallès Occidental: Anna Simó Sanahuja (6903)
Delegada Vallès Oriental: Meritxell Solà Gil (10219)

Suplent: Marta Coedo González (8540)
Suplent: Laia González Cortina (14956)
Suplent: Anna Ortega López (12394)

Candidatura Celestí Ventura Cisternas

President: Celestí Ventura i Cisternas (3837)
Secretari: Bernat Navarro i Gibert (12613)
Tresorera: Susana Pavón García (8220)
Comptador: Alejandro Soldevila Pastor (12579)
Vocal: Cristian Marc Huerta Vergés (9932) (Vicepresident 1r)
Vocal: Bega Clavero Bosque (13581)
Delegada Alt Penedès-Garraf: Meritxell Bosch i Gibert (11037)
Delegada Bages-Bergadà-Anoia: Conxi Pladellorens Fillol (10944)
Delegada Maresme: Núria Sauleda Serra (9981)
Delegat Osona-Moianès: David Mercader Carrera (9502)
Delegada Vallès Occidental: Vanessa Ballester Calvo (9384) Delegat Vallès Oriental: Josep Lluís Sala Sanguino (9062)

Suplent: Rafael Capdevila Becerra (8321)
Suplent: Joan Carles Batanés i Subirana (7452)
Suplent: Pere Mora Juvinyà (9169)
Als efectes d’allò previst en l’article 83 dels Estatuts col·legials, es fa constar el nombre de suports vàlids presentats per cada candidatura: Candidatura Enric Peña 487 suports / Candidatura Celestí Ventura 499 suports.

D’acord amb l’article 73 dels Estatuts del Cateb, qualsevol col·legiat o col·legiada pot presentar reclamació davant la Junta Electoral contra la proclamació de les candidatures en el termini de 3 dies naturals des de la seva comunicació. La Junta Electoral la resoldrà també en un màxim de 3 dies naturals. Esgotat el termini sense haver-se resolt, la reclamació s’entendrà desestimada per silenci administratiu.

Barcelona, 23 de maig de 2023.

La Junta Electoral

PUBLICITAT