Cercar Error
Calendari electoral

Eleccions a la Junta de Govern del Cateb

  • 12 d’abril de 2023 Acord de la Junta de Govern de convocatòria d’eleccions i exposició pública del cens electoral
  • 13 d’abril de 2023. Publicació de la convocatòria d’eleccions i exposició pública del cens electoral. Constitució i inici de les funcions de la Junta Electoral
  • 24 d’abril de 2023 Data límit per formular reclamacions per escrit en relació amb inexactituds contingudes en el cens electoral
  • 27 d’abril de 2023 Data límit perquè la Junta de Govern resolgui les reclamacions presentades contra el cens electoral
  • 18 de maig de 2023, a les 17 h.  Termini màxim de presentació de les candidatures
  • 24 de maig de 2023 Data límit per a la proclamació de candidatures per part de la Junta Electoral
  • 3 dies naturals des de la proclamació de les candidatures. Data límit per presentar reclamacions contra la proclamació de candidatures, que seran resoltes per la Junta Electoral també en el termini màxim de 3 dies naturals
  • 13 de juny de 2023 Jornada electoral