Cercar Error
Vull col·legiar-me
Cens electoral

El cens electoral és la llista de col·legiats i col·legiades amb dret a vot, tancada el dia anterior a la data de la convocatòria d’eleccions. Tenen la condició d’electors i s’inclouen en el cens electoral tots els col·legiats/ades que es trobin al corrent de les seves obligacions col·legials, no estiguin suspesos o inhabilitats en l’exercici dels seus drets col·legials per resolució col·legial o judicial ferma, i no estiguin complint una sanció disciplinària col·legial que impliqui la privació del dret de sufragi.

Des del dia de la convocatòria i fins al final del procés electoral, el cens electoral estarà exposat al web del Col·legi, amb accés restringit per als col·legiats/ades.

És important que comproveu que estiguin correctament informades les vostres dades de correu electrònic i de telèfon mòbil, en previsió del sistema de votació que serà per mitjans telemàtics.

Podeu consultar les vostres dades a través d’aquest enllaç. Un cop identificats caldrà que busqueu l’opció “Consulta el cens”.

 

Característiques del cens electoral

Amb data d’11 d’abril, la composició del cens electoral del Cateb és la següent:

Sexe Nombre col·legiats/ades Percentatge
Homes 5154 77,10%
Dones 1531 22,90%
Total 6685 100%

Nombre de col·legiats/ades adscrits a cada delegació, amb el càlcul dels suports mínims exigits:

Delegació Nombre de col·legiats/ades Suport mínim exigit (5%)
Delegació Alt Penedès – Garraf 283 14
Delegació Bages – Berguedà – Anoia 310 15
Delegació Maresme 568 28
Delegació Osona – Moianès 207 10
Delegació Vallès Occidental 885 44
Delegació Vallès Oriental 439 22