Cercar Error
marketplace
Experts per al Col·legi de Notaris
El Col·legi de Notaris a fi de donar compliment a l’article 50 de la Llei de Notariat ens ha demanat la llista de col·legiats disposats a actuar com a pèrits en els supòsits en que aquest precepte resulti aplicable.

​​INSCRIPCIÓ: DEL 23 DE GENER AL 4 DE FEBRER 2024

Experts per al Col·legi de Notaris

Per tal de donar compliment a l’article 50 de la Llei Notarial, el Col·legi de Notaris ens ha sol·licitat que li proporcionem un llistat de col.legiats disposats a actuar com a pèrits en els supòsits en què aquest precepte resulti aplicable.
Els supòsits que fa referència son els següents:

  • Art. 68 de la Llei del Notariat, per al cas que els interessats en la formació de l’inventari per a l’aceptació d’herència, consieressin necessària la seva valoració o taxació pericial en atenció a la naturalesa dels béns, supósit en què incumbeix al notari efectuar la designació d’entre els que figuren a la llista corresponent.
  • Art. 74 d’aquesta, que es refereix a la subhasta notarial si la valoració no estigués contractualment establerta o no hagués estat subministrada pel sol·licitant, en aquest cas serà fixada per pèrit designat pel notari.

ProcéS d’inscripció i renovació

Per inscriure’s o renovar la inscripció a la llista d’experts per al Col·legi de Notaris
actualitzeu les vostres dades col·legials.

  • Entrar a l’Oficina Virtual> Dades col·legials> pestanya “Servei d’ocupació”
  • Clicar botó “Col·legi de Notaris” de l’any en curs
  • Acceptar els termes i condicions, i clicar a “Inscriure’s”

Només s’admeten inscripcions i modificacions de dades durant el periòde d’inscripció.

Els col·legiats que estaven inscrits a les llistes d’anys anteriors, han de tornar a formalitzar la inscripció anualment.