Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional

Informe de l’ONU per a descarbonitzar el sector de la construcció

Aquest nou informe identifica tres víes urgents per a descarbonizar el sector de la construcció.

El Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) i el Centre Yale per a Ecosistemes + Arquitectura (Yale CEA), sota l’Aliança Global per a Edificis i Construcció (Global ABC), ha publicat un informe que posa de manifest tres vies urgents per a descarbonitzar el sector de la construcció i reduir els residus que genera.

Aquest informe “Buildings materials and the climate: constructing new future” destaca la necessitat de desenvolupar, de forma urgent, nous models de cooperació per aconseguir la descarbonització dels productes de la construcció, amb la finalitat d’assolir els objectius de zero emissions del sector de l’entorn construït per a mitjans de segle XXI.

Per això, ofereix tres vies urgents que van dirigides als responsables polítics, fabricants, promotors, arquitectes, enginyers, constructors i recicladors. Aquestes mesures pretenen reduir les emissions de carboni embegut i els impactes negatius en els ecosistemes naturals derivats de la producció i el desplegament de materials de construcció. Estan basades en:

  1. Evitar l’extracció i producció innecesària.
  2. Canviar a materials de construcció renovables.
  3. Millorar la descarbonització dels materials de construcció convencionals.

La primera via fa referència a evitar el malbaratament, a través d’un enfocament circular:

  • construir menys mitjançant la reutilització d’edificis existents. Aquesta és l’opció més valuosa, ja que genera entre un 50-75% menys d’emissions que la construcció nova.
  • promoure la construcció amb menys materials i amb materials que tinguin una petjada de carboni més baixa.
  • i facilitar la reutilització o el reciclatge dels productes.

En línia amb aquesta primera via estratègica podríem dir que el Cateb hi està ben alineat, ja que des de fa molts anys treballa per la potenciació de la rehabilitació d’edificis al nostre país i darrerament i de forma especial per impulsar la rehabilitació energètica. També administra el programa de declaracions ambientals de productes de la construcció DAPconstrucció, on entre altres dades destacades hi ha els indicadors digitalitzats de descarbonització dels productes utilitzats en el sector de la construcció, així com l’aplicació informàtica MARKETcons, un “marketplace” per afavorir la reutilització de productes de la construcció.

La segona mesura busca canviar materials de construcció renovables, ètics i sostenibles, basats en la biologia, com poden ser la fusta, el bambú i la biomassa. El canvi cap a materials de base biologica i adequadament gestionats, poden aportar estalvis d’emissions acumulatius a moltes regions del planeta, que suposen estalvis de fins a un 40% per al sector de la construcció, messurats en el període actual fins al 2050. No obstant això, l’informe indica que cal més suport polític i financer per garantir l’adopció generalitzada de productes de construcció renovables basats en la biologia.

Per acabar, el tercer front assenyala millorar la descarbonització dels productes de construcció convencionals que no poden ser reemplaçats. Això es refereix principalment al processament i fabricació del formigó, l’acer i l’alumini, que són tres sectors responsables del 23% de les emissions globals totals avui en dia, així com el vidre i els maons.

L’informe també assenyala que cal prioritzar l’electrificació de la producció amb fonts d’energia renovable, l’augment de l’ús de productes reutilitzats i reciclats i l’ampliació de tecnologies innovadores. La transformació dels mercats regionals i les cultures de construcció actuals és fonamental, mitjançant l’impuls de reglaments de construcció, certificació, etiquetatge i formació d’arquitectes, enginyers i constructors sobre pràctiques circulars. La solució d’aquests tres fronts s’ha d’adoptar durant tot el procés de construcció per garantir que es redueixin les emissions i es protegeixi la salut humana i els ecosistemes biodiversos.

Descarrergar l’informe en aquest enllaç: https://www.unep.org/es/resources/informe/materiales-de-construccion-y-el-clima-construyendo-un-nuevo-futuro

PUBLICITAT