Cercar Error
Pràctica professional arquitectura construcció Euroconstruct futur itec previsió Professió rehabilitacio

Informe Euroconstruct: L’estat de la Construcció a Europa i Espanya

El sector de la construcció a Espanya tancarà el 2023 amb un creixement del 2,8%, lleugerament superior als nivells previstos abans de la pandèmia. A més, reduirà la seva progressió al 1,4% el 2024 i al 1,2% el 2025, en un context de manca de mà d'obra i temor als elevats costos de subministraments, energia i crèdit.

Les perspectives del sector de la construcció indiquen un creixement del 2,8% per al proper any a l’Estat, segons l’informe hivernal de Euroconstruct de l’Institut de Tecnologia de la Construcció (ITeC) presentat aquest dimarts. Aquest pronòstic es manté en línia amb l’estimació anterior del 2,5% realitzada al juny. Francisco Diéguez, director general de l’ITeC, ha destacat que la desacceleració experimentada a Europa arribarà un any més tard a Espanya, manifestant-se entre 2023 i 2024, però anticipa que el sector tornarà a experimentar un creixement més robust entre 2025 i 2026. Diéguez també ha alertat sobre el dèficit acumulat en edificació residencial a l’Estat i ha lamentat la persistència de baixos nivells d’activitat en matèria de rehabilitació, tot i els ajuts europeus Next Generation.

Segons el director general de l’ITEC, l’augment previst en el sector es deu a l’increment del 1,4% en els subsectors de rehabilitació i enginyeria civil. No obstant això, Diéguez ha expressat la seva preocupació pel retard en la millora de l’eficiència energètica, comparant la situació amb la d’Itàlia, on el pla conegut com a Superbonus “ha obtingut un gran èxit”.

Europa: Un panorama complexe

El sector de la construcció europeu s’enfronta a vents contraris, amb una contracció previsible del 1,7% el 2023 i una continuació d’aquesta tendència amb una reducció del 2,1% el 2024. L’edificació residencial emergeix com el focus principal d’aquesta davallada, amb una caiguda significativa del 8,4% el 2023 i del 7,4% el 2024.

Malgrat aquesta contracció, les previsions per al 2025 i el 2026 apunten a un retorn a la positivitat, amb creixements anuals d’aproximadament el +1,5%. L’edificació no residencial també experimenta desafiaments, amb una lleugera contracció del 1,0% el 2023 i del 1,2% el 2024, tot i que es confia en una recuperació moderada el 2025-2026.

Un punt destacable és l’excepció en l’enginyeria civil, que mostra un creixement estimat del 3,8% el 2023, amb previsions positives mantenint-se el 2024 i el 2025, impulsades pels esforços per descarbonitzar el transport i l’energia a Europa.

Espanya: Entre la incertesa i l’esperança

A Espanya, el sector de la construcció experimenta un creixement modest del 2,8% el 2023, amb projeccions a la baixa al 1,4% el 2024 i al 1,2% el 2025. Aquesta progressió, encara que aparentment positiva, s’ha de contextualitzar en un entorn de creixent escassetat de mà d’obra i preocupacions sobre els costos de suministrament, energia i crèdit.

L’edificació residencial, malgrat la caiguda de la compravenda, veu com els preus continuen resistint, indicant una demanda persistent. La rehabilitació, impulsada pel programa PREE, mostra resultats lleugerament decebedors amb creixements del 2,5% i 2,6% per al 2023 i el 2024, respectivament. Però es destaca la incertesa pel futur, amb el risc de retrocés el 2025 i el 2026 a mesura que s’esgoten les subvencions.

Josep Ramón Fontana, cap del departament de mercats de l’ITeC, ha assenyalat que, tot i que l’informe no ofereix detalls específics sobre Catalunya, aquesta situació no constitueix una excepció respecte al comportament general de l’Estat.

L’informe Euroconstruct l’elaboren un grup independent d’experts format per 19 instituts europeus i que té en compte l’edificació residencial i no residencial, així com l’enginyeria civil. Per a Espanya, L’informe l’elabora l’ITeC (Institut de Tecnologia de la Construcció).

PUBLICITAT