Cercar Error
Pràctica professional Delegació del Vallès Occidental

La nova Ecatècnica a Terrassa, novetats en matèria de prevenció d’incendis

La delegació del Vallès Occidental ha pogut conèixer, de primera mà, la nova marca ECATÈCNIA que s'ha convertit en l'entitat de control d'incendis del Cateb, habilitada per Bombers de la Generalitat.

En aquesta trobada del passat 20 de juny, ens han pogut explicar a la delegació a Terrassa els serveis que oferirà el Col·legi per a la tramitació d’aquests tipus de treballs. Hem pogut fer un repàs de les principals novetats normatives en matèria de llicències d’activitats i la normativa més rellevant en matèria de prevenció d’incendis. La presentació ha anat a càrrec de Míriam Górriz, coordinadora de l’Entitat Col·laboradora de l’Administració del Cateb (ECATÈCNIA).

El Cateb ha aconseguit l’habilitació com a Entitat Col·laboradora de l’Administració (ECA) autoritzada en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis i dels establiments oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives per part de Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (DGPEIS) de la Generalitat de Catalunya. El Col·legi consta en el número 13 del registre d’entitats col·laboradores de la DGPEIS.

Els serveis que oferirà el Col·legi per a la tramitació d’aquests tipus de treballs s’englobaran dins de la nova marca ‘ECATECNIA’. Amb aquesta acció el Col·legi obre una nova línia de negoci dirigida a despatxos d’arquitectes i arquitectes tècnics, enginyeries i grans cadenes amb equip d’enginyers propis.

Cal recordar que, des del 2014, el Cateb és entitat col·laboradora de l’Administració de l’Ajuntament de Barcelona per a la realització dels informes d’idoneïtat tècnica. L’experiència de tots aquests anys permet afrontar amb garanties aquest nou repte centrat en la prevenció d’incendis.

En aquesta trobada s’¡’ha fet una actualització de les principals novetats normatives en quant a tramitació de llicències d’activitats, tals com:

  • La modificació dels Annexes de l’Ordenança Municipal d’Activitats i de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental de Barcelona (OMAIIAA) i com afecta això ara a la tramitació de les llicències d’activitat a la ciutat de Barcelona.
  • Integració dels informes previs d’incendis a l’ecosistema de la Finestreta Única Empresarial (FUE).
  • Canvis en la tramitació d’expedients d’Activitats de la Llei 20/2009 a través de la Finestreta Única Empresarial (FUE).
  • Repàs de les instruccions tècniques de prevenció d’incendis més rellevants de Bombers de la Generalitat.
  • Repàs de les fitxes de prevenció d’incendis més rellevants de Bombers de Barcelona:

-Nova tramitació de la sol·licitud dels informes de Bombers a través de l’OVT.

-Modificació dels annexes de l’OMAIIA de Barcelona i com això afecta a les tramitacions de llicències a Barcelona ciutat.

-Repàs instruccions tècniques més rellevants de Bombers de la Generalitat de Catalunya (DT-17 de modificació significativa, DT-18 de conductes d’extracció de fums de les cuines, SP-108 de lluernes en naus industrials, SP-120 d’hidrants d’incendis, SP-136 certificats d’instal·lació i/o aplicació, SP-145 PBDs, SP-146 condicions escales d’evacuació, etc.).

-Repàs fitxes més rellevants de Bombers de Barcelona (1.15 modificacions no significatives, 1.17documentació tècnica per SPEIS, 1.18

-Instal·lacions recàrrega vehicles elèctrics. 1.19 PBDs, 3.10 canvis evacuació edificis amb vies evacuació compartides, 6.02 Columnes de ferro colat, etc.

PUBLICITAT