Cercar Error
Vull col·legiar-me
Serveis i Productes
Determinació porositats

Determinació de porositat en el formigó

La porositat és un factor determinant per a la durabilitat d’un formigó. Una elevada porositat facilita l’atac de possibles agents agressius al formigó i per tant disminueix la seva durabilitat.

A efectes de durabilitat no existeix clarament un valor límit, però es pot començar a considerar com a excessiu quant supera el 15%.

Preu públic 59,29 €
Preu membres Cateb 56,33 €

Preguntes freqüents

1 - Què cal fer abans d'extreure la mostra?

Cal fer una observació general del conjunt i triar la zona d’on extreure la mostra.

En general, quan es vol obtenir una mostra d’una bigueta, és preferible extreure mostres de les zones on la humitat i els canvis tèrmics poden haver accelerat la degradació de l’element estructural com ara: sotateulada, sota terrat, sota banys o cuines, galeries, safareig, façanes, balcons, sota dipòsits, terra-sostres, etc….

2 - D'on extreure la mostra?

Cal extreure una o diverses mostres de l’element constructiu del qual es vol fer la prova.

També es pot extreure una mostra d’una zona sana ja que el formigó serà semblant al de la zona amb possibles corrosions.

En el cas de biguetes cal evitar, per no debilitar la biga, extreure la mostra tant de l’extrem (on es recolza amb el mur) com del centre (lloc on l’esforç resistent de la bigueta és màxim).

En el cas que, per a l’extracció de la mostra, s’hagi d’obrir el cel ras, es recomana deixar un registre per a observacions posteriors al test aluminós.

3 - Quin tamany ha de tenir la mostra?

Volum aproximat mínim de la mostra de 5x4x2cm.

4 - Quin és el procediment que s'ha de seguir per fer l'assaig?

Cal portar la mostra de la biga que es vol analitzar en una bossa o recipient i omplir el full de petició que et pots descarregar aquí, si no pots descarregar-lo, en portar la mostra a la seu del Cateb o a les delegacions, et donarem el full per omplir.

5 - On s'ha de portar la mostra?

A la seu central del Cateb o en alguna de les seves delegacions

 

Barcelona . Bon Pastor 5. Barcelona

Horari de dilluns a dijous de 9 a 17h, divendres de 9 a 15h

Delegacions: Consulta els horaris i els terminis de recollida de mostres

Mataró. Carrer d’en Xammar, 2

Vilafranca del Penedès . Plaça del Penedès, 3r. 4a planta

Manresa. Plana de l’Om, 6

Vic. Rambla del Passeig, 71

Terrassa. Carrer Colom, 114, 1a planta (Vapor Universitari)

Granollers. Carrer Josep Piñol, 8

6 - Quant trigaran els resultats?

Un cop realitzat l’anàlisi de laboratori s’envia el resultat per correu electrònic. El temps de rebuda és d’entre 10 a 15 dies.