Cercar Error
Determinació dels lots de control del Codi Estructural
Programa de control de qualitat
Fulls de càlcul per a la determinació dels lots del control estadístic de la resistència del formigó i del control d’execució de l’estructura de formigó

CODI ESTRUCTURAL

Es mostren 2 resultats

Control estadístic de la resistència del formigó

Full Excel

Full de càlcul per a la determinació dels lots de control estadístic de la resistència del formigó, i el seu sancionament en aplicació dels criteris establerts al Codi Estructural.

Preu no col·legiat: 33€
Preu col·legiat: Gratuït

Control de l’execució de l’estructura de formigó

Full Excel

Full de càlcul per a la determinació dels lots de control d’execució i determinació de les unitats d’inspecció per lot. Permet el registre i seguiment de les inspeccions realitzades, tant per l’autocontrol del constructor com dels controls externs realitzats.

Preu no col·legiat: 22€
Preu col·legiat: Gratuït

No trobes el que necessites?

Demana ajuda al servei d’assessoria técnica

Assessoria documental