Cercar Error
Pràctica professional construcció eficiència energètica sostenibilitat

Manifest per accelerar l’aprovació urgent de l’actualització de l’EPBD

Diverses associacions lideren iniciatives i recolzament per a l’aprovació urgent de la actualització de la Directiva en Eficiència Energètica d’Edificis (EPBD: Energy Performance of Buildings Directive).

Diverses associacions com Green Building Council Espanya (GBCe) i representants de la societat civil i del sector de l’edificació, com Ecodes, Conama, Provivenda, Andimat, Saint-Gobain o Rockwool, entre d’altres, posen en comú la redacció d’un manifest per una urgent aprovació de la revisió de la Directiva Europea 2010/31/UE d’Eficiència Energètica dels Edificis (EPBD).

En aquest manifest defineixen de què tracta la EPBD i per què és important la seva aprovació urgent. El conjunt d’edificis del nostre parc edificatori suposen prop del 30% del consum final d’energia final, gairebé el 40% de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle directes i indirectes i més del 20% del consum de gas a Espanya. El 51% de les primeres residències a Espanya van ser construïdes abans que s’introduïren els requisits bàsics d’aïllament tèrmic en les normes de construcció.

La revisió de l’actual Directiva d’Eficiència Energètica d’Edificis (EPBD) forma part del paquet de mesures “Objetivo55”, destinat a la consecució de l’objectiu climàtic de la UE de reduir les emissions de la UE en almenys un 55% en 2030 i aconseguir la neutralitat climàtica en 2050. Suposa un element fonamental per a la implantació dels objectius de descarbonització i independència energètica europeus.  

Les eines i mesures que proposa la nova EPBD són fonamentals per a donar seguretat i operativitat al desenvolupament del nou sector de la rehabilitació a Espanya. Aquest nou sector s’alinea amb l’estratègia “Onada de renovació per a Europa” que preveu la creació de 160.000 ocupacions a Europa per a 2030. En el cas d’Espanya, segons la ERESEE 2020, aquestes actuacions generaran entre 33.000 i 88.000 nous llocs de treball a l’any (51.200 ocupacions de mitjana anual entre 2021 i 2030).

Els passats dies 10, 11 i 12 de juliol es va celebrar a Valladolid la Jornada del Consell informal de ministres de Medi Ambient de la Unió Europea i van parlar de temes com el clima i l’energia. Amb motiu de la reunió informal de ministres europeus d’Energia i Medi ambient, els reclamants han sol·licitat a Europa que la futura normativa “aposti per un entorn construït descarbonitzat, resilient i inclusiu, que no deixi ningú enrere”.

La Comissió Europea, el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea negocien els instruments clau de la nova EPBD, com per exemple, els edificis de zero emissions, les normes mínimes d’eficiència energètica (MEPS), el Pla nacional de rehabilitació en edificis, el passaport de la rehabilitació, la reconfiguració i harmonització dels certificats d’eficiència energètica, emissions de carboni en tot el cicle de vida de l’edifici, d’entre altres.

L’aprovació d’una EPBD en termes ambiciosos no només implicaria la millora de l’eficiència energètica dels edificis i la reducció de les seves emissions, sinó que, a més, permetria combatre la pobresa energètica, reduir la vulnerabilitat de les persones davant els preus de l’energia, millorar les condicions que influeixen en la salut dels seus ocupants i donar suport a la recuperació econòmica i la creació d’ocupació.

Podeu consultar el manifest complet i donar suport escanejant en cada codi QR.

PUBLICITAT