Cercar Error
Conveni amb Caixa d’Enginyers

El Grup Caixa d’Enginyers posa a la teva disposició, en condicions preferents per a socis, productes i serveis financers i asseguradors perquè portis a terme els teus projectes personals i professionals.

Caixa d’Enginyers és una entitat cooperativa de crèdit que centra els seus esforços en la creació de valor per construir una relació de confiança amb els seus socis, que són, alhora, clients i propietaris. Focalitzant l’atenció en les necessitats de les famílies, els professionals, les institucions i les pimes, el Grup Caixa d’Enginyers aplica criteris de responsabilitat social per consolidar el seu model de Banca Cooperativa Europea.

Tens al teu abast una àmplia gamma de solucions per a les teves necessitats.

FAMÍLIES I PARTICULARS

 • Compte corrent sense comissions d’alta ni de manteniment*
 • Préstecs Personals

JOVES

 • Préstecs Estudis
 • Targetes MOVE

PROFESSIONALS

 • Assegurances
 • Previsió

EMPRESES

 • Finançament
 • Inversió Socialment Responsable

Informació sobre CIMS 2026 FI:

 • FI, té com horitzó temporal d’inversió el 30 de novemebre de 2026. El fons es comercialitza només fins al 28 d’abril de 2023 o fins que s’assoleixi un patrimoni de 40 milions d’euros.
 • Amb l’objectiu de mantenir a venciment de renda fixe corporativa amb una TAE inicial estimada del 3,50%+Preservar el capital

Si necessites més informació, pots consultar la web de Caixa d’Enginyers, trucar a BancaTELEFÒNICA al 902 300 321 , de dilluns a divendres de 8.00 a 18.00 h, o, si ho prefereixes, emplenar aquest formulari perquè els seus professionals contactin amb tu.

En obrir el teu compte, adquireixes un títol cooperatiu per un import de 9,01 €. No es tracta d’una comissió, sinó de part del capital social de la Cooperativa de Consumidors i Usuaris – Ingenium que, a més de permetre’t accedir als productes i serveis del Grup Caixa d’Enginyers, et dona dret a descomptes exclusius en nombrosos establiments col·laboradors, sempre que facis el pagament amb una targeta de Caixa d’Enginyers.

* Serà gratuïta si es compleix almenys un d’aquests requisits:

 • Mantenir domiciliada la nòmina, prestació d’atur o pensió de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), o d’ingressos recurrents d’import superior o igual a 700 €/mes i disposar d’una targeta de crèdit o dèbit de Caixa d’Enginyers associada al mateix compte.
 • Mantenir en vigor i domiciliats en el compte dues o més assegurances dels els rams de Vida, Llar, Auto i Salut, a través de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU.
 • Disposar de fons d’inversió de Caixa Enginyers Gestió o plans de pensions de Caixa Enginyers Vida per un valor liquidatiu mínim de 20.000 euros associats al compte.
 • El primer titular és menor de 26 anys. A partir dels 26 anys, només serà gratuïta si es compleix alguna de les condicions anteriors.

Si no es compleix cap de les condicions anteriors, s’aplicarà una comissió en concepte de manteniment del compte de 18 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d’interès nominal anual suposaria un -0,72% TAE i una comissió de 18 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a l’exempció de la comissió de manteniment.

S’aplicarà una bonificació de 12 € sobre la comissió de 18 € en concepte de manteniment del compte si es manté vigent una aportació periòdica d’un import a partir de 100 €/mes a fons d’inversió, plans de pensions o productes d’estalvi-vida del Grup Caixa d’Enginyers. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d’interès nominal anual suposaria un -0,24% TAE i una comissió de 6 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a l’exempció de la comissió de manteniment

Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per a l’Inversor registrat en la CNMV des de la contractació del fons a la  Banca ONLINE, a qualsevol oficina de Caixa d’Enginyers o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Abans e fer qualsevol inversió, consulta el fullet informatiu en el qual es descriuen les tipologies de risc a les quals pot estar subjecte.

Assegurança contractada amb amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU, inscrit en el registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052 i que té concertada l’assegurança de responsabilitat civil requerida per l’article 152 de Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer. Pots consultar les companyies amb les que Caixa d’Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, té contracte d’agència. Prèvia autorització de Caixa d’Enginyers.