Cercar Error
Visats

Nou tràmit exprés per aconseguir visar treballs en menys de 3 hores

Amb aquest servei volem donar resposta a necessitats d’urgència que puguis tenir en moments puntuals. Utilitzant aquest servei, aquests visats tindran prioritat i els podràs aconseguir gairebé a l’instant. Els treballs que optin per la via habitual tenen el compromís de resolució d'una jornada laboral, en la gran majoria dels casos.

A partir d’avui, el Cateb posa en funcionament un nou tràmit exprés per aconseguir que puguis tenir el teu treball visat en menys de tres hores, a partir de la recepció de la sol·licitud per part del Col·legi.

Amb aquest tràmit exprés – que s’ofereix per a treballs professionals com els certificats d’habitabilitat, certificats d’eficiència energètica, diligències o tancaments de final d’obra- el Col·legi es compromet a revisar tota la documentació del teu treball en un termini d’entre 1 i 3 hores en funció del tràmit. Si tot el material és correcte, aconseguiràs el visat d’aquest treball de forma immediata.

D’aquesta manera, retallem encara més el temps de revisió d’aquest tràmit que, si es demana per la forma habitual, té un període de resolució de només una jornada laboral. El Col·legi realitzarà aquest tràmit exprés sense perjudicar de cap manera la tramitació dels treballs que optin per la via habitual, que mantindran el mateix període de resolució d’una jornada laboral.

Amb aquest servei volem donar resposta a necessitats d’urgència que puguis tenir en moments puntuals, com per exemple la redacció dels certificats d’habitabilitat o certificació energètica que condicionen les operacions de transmissió immobiliària urgent, o la redacció del CFH per agilitzar les entregues d’habitatges acabats. Utilitzant aquest servei, aquests visats tindran prioritat i els podràs aconseguir gairebé a l’instant.

La posada en marxa respon a les inquietuds expressades per molts col·legiats que demanaven un servei d’aquestes característiques al seu abast, indepedentment del servei habitual del Col·legi.

Amb aquest nou servei guanyaràs seguretat i tranquil·litat, ja que amb molt poc temps, pots aconseguir la garantia del Col·legi que el teu treball compleix amb totes les exigències legals i s’adequa als requeriments establerts.

Tràmit Exprés. Tipus de treballs

Tipus de Treballs Tipus de tràmit: Alta d’expedients
Termini de revisió habitual Termini de revisió Tràmit exprès
Certificats d’habitabilitat (CHU) 1 jornada laboral 1h
Certificats d’eficiència energètica (CEE) 1 jornada laboral 1h
Obres i/o Seguretat (sense projecte)) 1 jornada laboral 3h
Altres treballs (excepte CHU i CEE) 1 jornada laboral 3h
Tipus de Treballs Tipus de tràmit: Tràmit sobre expedient
Termini de revisió habitual Termini de revisió Tràmit exprès
Certificats d’habitabilitat (CHU) 1 jornada laboral 1h
Certificats d’eficiència energètica (CEE) 1 jornada laboral 1h
Obres i/o Seguretat (sense projecte) 1 jornada laboral 3h
Altres treballs (excepte CHU i CEE) 1 jornada laboral 3h
Afegir Documents 1 jornada laboral 3h
Afegir Custodia 1 jornada laboral 3h
Diligenciar LLI / LLO 1 jornada laboral 3h
Modificar expedient 1 jornada laboral 3h
Renunciar 1 jornada laboral 3h
Rescatar 1 jornada laboral 3h
Tancament de Finals d’obra 1 jornada laboral 1h
Aquest servei no s’aplica a les sol·licituds de tràmits que comportin revisió tècnica i/o formal de projectes, amb o sense Idoneïtat Tècnica.

Procés per sol·licitar el tramit exprés

  • Per sol·licitar aquest servei, només cal que el demanis per correu electrònic a tramitexpres@cateb.cat després de donar-lo d’alta a l’Oficina Virtual. A partir d’aquí gestionarem aquest treball per tal que el puguis tenir visat gairebé de forma automàtica. El cost d’aquest nou servei serà de 31.70 + IVA per a cada sol·licitud.
  • En el correu de sol·licitud, cal indicar clarament el número de previsat que trobaràs a l’apartat superior dret de l’Oficina virtual en altes d’expedients,  o el número de sol·licitud en tràmits intermitjos, que trobaràs al Torn de sol·licituds de tràmits.
  • La data i hora en la que comença a comptar el termini de sol·licitud del Tramit exprés, és la de l’enviament del mail a tramitexpres@cateb.cat

Condicions del servei

  • Es considera horari laboral:
    • De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 h.
    • Divendres de 9:00 a 14:30 h
  • Cada col·legiat podrà presentar un màxim de 3 SL/dia amb servei de tràmit exprés.

PUBLICITAT