Cercar Error
Pràctica professional consultoria tècnica

Novetats del servei de Consultoria Tècnica. Més accessible, més eficient

Novetats en el servei de Consultoria de l'Àrea Tècnica del Cateb amb un nou servei d'assessorament obert 24/7 i un nou sistema de quotes per a col·legiats amb ús extensiu.

La Consultoria Tècnica del Cateb afronta, aquest 2024, canvis importants per millorar el servei i oferir més i millors recursos a tots els col·legiats. El servei, un dels més ben valorats per tots els col·legiats, ha experimentat un increment del 33% de les consultes ateses en els darrers anys i, tot i que s’ha reforçat el servei amb nous consultors, engeguem un procés per reorgantizar els serveis que s’ofereixen. L’objectiu és incrementar tant la qualitat com la quantitat d’eines, recursos i consultes que donen els nostres consultors especialitzats i oferir així un millor servei per a tothom.

Per aquest motiu, des del 15 de gener del 2024, l’Àrea Tècnica ha organitzat els serveis de la Consultoria que actualment es presten en 3 nivells d’atenció:

NIVELLS D’ATENCIÓ DEL SERVEI

  • Servei d’Informació. És el primer nivell d’accés i la forma més ràpida, àgil, autònoma i permanent d’accedir a la informació necessària per portar a terme els treballs professionals. Aquí s’inclouen la resolució de preguntes freqüents ordenades per temes, recursos de documentació tècnica catalogada i ordenada i una selecció d’eines informàtiques de suport i aparells de messura que t’ajudaran a fer la teva feina més ràpidament i amb més garanties. Tot aquest material el pots trobar a la web del Col·legi a l’apartat d’informació dels serveis tècnics. 
  • Servei d’Assessorament. És el segon nivell d’accés, on es poden obtenir les indicacions oportunes per trobar el recurs que es busca i/o complementar les necessitats d’informació dels col·legiats, ajudant a resoldre els dubtes. Pots accedir a aquest servei des de l’apartat de Consultes de l’Oficina Virtual. Ben aviat també posarem en funcionament un nou servei  d’assessorament obert 24 h els 365 dies de l’any, que gràcies a un software d’intel·ligència artificial, permetrà resoldre de manera immediata la majoria de les consultes més freqüents.
  • Servei d’Atenció de consultes. És el tercer nivell i el servei més complet per a resoldre consultes i obtenir les recomanacions i l’opinió professional, per part d’un consultor. Pots fer arribar la teva consulta a través de l’Oficina Virtual, presencialment o bé telefònicament al Col·legi. Un dels nostres consultors especialitzats et donarà resposta i resoldrà tots els teus dubtes.

Aquestes millores en el servei s’acompanyen d’un nou sistema de quotes segmentades segons la intensitat d’ús del servei. Només aquells usuaris amb un ús més intensiu del servei hauran de pagar una quota addicional per utilitzar-lo.

S’han previst 3 nivells diferents de quotes que cobreixen íntegrament els serveis d’Informació, Assessorament i Consultoria, i només es diferencien en el nombre d’atenció de les consultes incloses en cada nivell de servei. La quota Expert -que no té cost addicional, ja que s’inclou dins de la quota col·legial – permet fer fins a 4 consultes anuals. Totes les consultes relacionades amb treballs visats, eines i recursos del Cateb i accidents d’obra estan incloses dins la quota Expert (inclòs en la quota col.legial), siguin quin sigui el seu volum.

El nou sistema de quotes de la Consultoria de l’Àrea Tècnica es va presentar a l’Assemblea General Ordinària de col·legiats del passat 12 de desembre, que va aprovar tirar endavant la proposta.

NOVES QUOTES ANUALS DE LA CONSULTORIA TÈCNICA

  • QUOTA EXPERT. Serveis d’Informació i Assessorament gratuïts. Servei d’Atenció de consultes: Fins a 4 consultes/anuals. Inclòs en la quota col·legial
  • QUOTA ADVANCED. Serveis d’Informació i Assessorament gratuïts. Servei d’Atenció de consultes: De 5 a 24 consultes/anuals. 240 €/any 
  • QUOTA PROFESSIONAL. Serveis d’Informació i Assessorament gratuïts. Servei d’Atenció de consultes: A partir de 25 consultes/anuals. 360 €/any 

Les consultes relacionades amb treballs visats, eines i recursos o amb accidents d’obra, del volum que siguin, seguiran incloses dins de la quota col·legial.

Com comunico a quina quota em vull acollir?

Per indicar-nos a quina quota et vols acollir, has d’omplir el següent formulari. Un cop omplert, si la quota escollida té cost addicional ens posarem en contacte amb tu per gestionar el pagament. 

PUBLICITAT