Cercar Error
Recursos per treballs
Direcció de les obres
Programa de Control de Qualitat -Fonaments

02 Fonaments

Es mostren 9 resultats

0212 Fonaments i elements de contenció reparats

PDF

Unitats d’inspecció i criteri de formació de lots per “fonaments i elements de contenció reparats”.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0213 Sabates

PDF

Controls de recepció del formigó i de l’acer d’armar; Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots dels processos d’execució; verificacions i proves finals, per “sabates”.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0214 Pous de fonamentació

PDF

Controls de recepció del formigó; unitats d’inpsecció i criteris de formació de lots; verificacions finals per “pous de fonamentació”.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0215 Murs

PDF

Control de recepció del formigó i acer d’armar; unitats d’inspecció i criteris de lotificació; verificacions i proves finals per “murs de formigó”.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0216 Pantalles de formigó armat “in situ”

PDF

Control de recepció del formigó i acer d’armar; unitats d’inspecció i criteris per la formació de lots; verificacions i proves finals per “pantalles de formigó armat in situ”.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0217 Pantalles prefabricades de formigó

PDF

Conformitat dels elements prefabricats: Controls prèvies al subministrament.
Control durant el subministrament: Unitats de control i criteris de formació de lots durant el subministrament en la instal·lació del prefabricador; Control del formigó i de l’acer d’armar.
Conformitat dels processos de transport, manipulació i muntatge en obra: Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0218 Lloses de fonamentació

PDF

Control de recepció del formigó i acer d’armar; unitats d’inspecció i criteris de lotificació dels treballs d’execució; verificacions i proves finals, per “lloses de fonamentació”.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0219 Pilons de clavament prefabricats

PDF

Conformitat dels elements prefabricats: Controls previs al subministrament; Unitats d’inspecció i criteri de formació de lots
Controls durant el subministrament: Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots.
Conformitat dels processos de transport, manipulació i muntatge en obra: Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots.
Controls del formigó i acer d’armar,
Proves i verificacions finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

021A Pilons in situ

PDF

Unitats d’inspecció i criteris per a la formació de lots de control d’execució dels pilons in situ.
Verificacions i proves de finals.
Control del formigó i de l’acer d’armar.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

No trobes el que necessites?

Demana ajuda al servei d’assessoria técnica

Assessoria documental