Cercar Error
Recursos per treballs
Direcció de les obres
Programa de Control de Qualitat – Instal·lacions de sanejament

17 Instal·lacions de sanejament

Es mostren 5 resultats

0121 Excavacions

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots per la unitat d’obra “moviment de terres:Excavacions”.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

1741 Drenatge

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “drenatges”.
Verificacions i proves de servei.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

1761 Instal·lació de recollida de residus

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “instal·lacions de recollida de residus”.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

1771 Xarxa de clavegueram

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “xarxa de clavegueram”.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

1781 Elements de depuració d’aigües residuals

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “elements de depuració d’aigües residuals”.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

No trobes el que necessites?

Demana ajuda al servei d’assessoria técnica

Assessoria documental