Cercar Error
Vull col·legiar-me
Plantilles en blanc per personalitzar el control
Seguiment del control de qualitat
Registre dels resultats dels controls
Continguts

Documentació del seguiment del control

Es mostren 4 resultats

Document de seguiment del control dels processos constructius

PDF

Documentació del seguiment del control del procés constructi del Consell de Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya.

Preu no col·legiat: Gratuït
Preu col·legiat: Gratuït

Registre del seguiment de control dels PEiS per unitat d’obra

PDF

Plantilla per registrar el seguiment del control dels productes, equips i sistemes.

Preu no col·legiat: 3€
Preu col·legiat: Gratuït

Plantilla per al seguiment del control de l’execució

PDF

Plantilla per al seguiment de control dels procesos d’execució.

Preu no col·legiat: 3€
Preu col·legiat: Gratuït

Plantilla per al seguiment de control de la funcionalitat i aptitud de les unitats d’obra acabades

PDF

Plantilla per al registre dels controls de la funcionalitat i aptitud de les unitats d’obra acabades.

Preu no col·legiat: 3€
Preu col·legiat: Gratuït

Informes referents als productes, equips i sistemes

Es mostren 4 resultats

Informe de control dels PEiS

PDF

Plantilla d’informe per documentar el control de les exigències aplicables als productes, equips i sistemes.

Preu no col·legiat: 3€
Preu col·legiat: Gratuït

Informe de control dels documents de recepció

PDF

Registre de control i validació de la documentació de recepció dels productes, equips i sistemes.

Preu no col·legiat: 3€
Preu col·legiat: Gratuït

Informe de control dels requisits amb assaigs de recepció

PDF

Informe referent al control de recepció dels productes, equips i sistemes mitjançant assaigs i/o proves.

Preu no col·legiat: 3€
Preu col·legiat: Gratuït

Informe de control dels assaigs de recepció

PDF

Registre dels assaigs de recepció realitzats per a la recepció dels productes, equips i sistemes.

Preu no col·legiat: 3€
Preu col·legiat: Gratuït

Informes referents als controls de l’execució

Es mostren 7 resultats

Informe de validació dels procés de l’execució de la unitat d’obra

PDF

Informe de validació del procés de l’execució una vegada reconeguda la competència de la mà d’obra, dels mitjans necessaris i disponibles, dels paràmetres que defineixen el procès d’execució, i amb la consideració dels certificats de la gestió de la qualitat dels agents implicats i la validació d’entitats de control de qualitat si es donen.

Preu no col·legiat: 3€
Preu col·legiat: Gratuït

Informe d’inspecció de l’execució del procés constructiu

PDF

Full de registre dels resultats dels controls d’execució realitzat en una visita d’obra sobre una unitat d’obra.

Preu no col·legiat: 3€
Preu col·legiat: Gratuït

Informe del programa d’inspecció d’execució

PDF

Registre de totes les inspeccions realitzades sobre l’execució d’una unitat d’obra, i els seus resultats.

Preu no col·legiat: 3€
Preu col·legiat: Gratuït

Informe d’incidència de l’execució

PDF

Informe de no conformitat derivat del control d’execució de la unitat d’obra. Detalla l’incidència detectada i la resolució corresponent.

Preu no col·legiat: 3€
Preu col·legiat: Gratuït

Informe resum de les incidències

PDF

Registre per al seguiment de les gestions realitzades referent a les incidències detectades, per unitat d’obra.

Preu no col·legiat: 3€
Preu col·legiat: Gratuït

Informe de control de requisits amb proves o assaig durant l’obra

PDF

Informe del control d’execució realitzat amb proves i/o assaigs sobre un procés constructiu.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

Informe del control de les proves i assaigs durant l’obra

PDF

Registre dels controls mitjançant proves i assaigs per al seguiment del control de recepció dels productes, equips i sistemes.

Preu no col·legiat: 3€
Preu col·legiat: Gratuït

Informes referents al control de la funcionalitat i aptitud de les unitats d’obra acabades

Es mostren 3 resultats

Informe de control dels requisits de funcionalitat i aptitud

PDF

Informe de control referent a les proves i/o inspeccions finals per verficar el compliment dels requisits de funcionalitat i aptitud exigits.

Preu no col·legiat: 3€
Preu col·legiat: Gratuït

Informe de control de les verificacions, proves i assaigs de funcionalitat i aptitud

PDF

Registre dels controls de funcionalitat i aptitud realitzats amb proves i assaigs.

Preu no col·legiat: 3€
Preu col·legiat: Gratuït

Programa dels controls finals

PDF

Document de programació de les comprovacions finals per unitat d’obra.

Preu no col·legiat: 3€
Preu col·legiat: Gratuït

No trobes el que necessites?

Demana ajuda al servei d’assessoria técnica

Assessoria documental