Cercar Error

Pots consultar la presentació de les dues precandidatures, encapçalades pels companys Celestí Ventura i Enric Peña, i descarregar la butlleta de suport respectiva. Cada col·legiat/ada no pot donar recolzament a més d’una candidatura perquè pugui ser proclamada com a tal i concórrer a les eleccions; en el cas que es produís aquesta circumstància, s’invalidarien tots el suports formalitzats per aquest col·legiat/ada.