Cercar Error
Vull col·legiar-me

429 ciutadans han sol·licitat un arquitecte tècnic per rehabilitar energèticament els seus edificis a través del web OTR.cat

OTR.cat ha recollit 429 peticions de contacte amb un arquitecte tècnic per orientar-se a l'hora d'emprendre la rehabilitació energètica d'un edifici.

  • OTR.cat és l’espai virtual de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació de l’Arquitectura Tècnica creada per impulsar la rehabilitació al país aprofitant l’arribada dels fons Next Generation.
  • La pàgina web ha rebut més de 15.000 visites en els seus dos primers mesos de vida.
  • Al web també s’han inscrit 830 professionals interessats en accedir i rebre informació sobre les ajudes europees, conèixer els procediments per a la seva gestió i rebre encàrrecs professionals.

Barcelona, 5 de juliol de 2022.- OTR.cat ha recollit 429 peticions de contacte amb un arquitecte tècnic per orientar-se a l’hora d’emprendre la rehabilitació energètica d’un edifici. OTR.cat és l’espai virtual de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació de l’Arquitectura Tècnica, una entitat formada per tots els col·legis d’arquitectes tècnics de Catalunya per impulsar la rehabilitació al país aprofitant l’arribada dels fons Next Generation per a la millora de l’eficiència energètica dels edificis. A través de la web també s’han inscrit 832 professionals interessats en accedir i rebre informació sobre les ajudes europees, conèixer els procediments per a la seva gestió i rebre encàrrecs professionals. La pàgina ja ha rebut més de 15.000 visites.

En aquesta pàgina web els ciutadans poden obtenir les eines precises per conèixer l’estat del seu edifici, les mesures que hauria de prendre per fer-lo més eficient, el procediment a seguir per aconseguir les ajudes previstes pels fons Next Generation, que cobreixen un mínim del 40% de la despesa total de la intervenció, i l’accés específics a préstecs de baix cost destinats a estimular la rehabilitació energètica.
Les obres més habituals per aconseguir reduir el consum energètic als edificis són l’aïllament tèrmic de façanes, cobertes, mitgeres i patis, que ajuden a mantenir una temperatura estable i permet estalviar entre un 20% i un 50% d’energia a l’interior; la substitució de les fusteries, que són els punts principals per  on s’escapa la calefacció i la refrigeració, i la substitució dels sistemes de calefacció convencionals de combustibles com el gas o el gasoil per alternatives més sostenibles, com poden ser la caldera de condensació, l’aerotèrmia o la geotèrmia.

Els espais de la pàgina web més vistos per part dels arquitectes tècnics inscrits com a usuaris són els dedicats a informar sobre jornades, sessions i cursos d’especialització destinats a  ampliar coneixements en el camp de la rehabilitació energètica; per la seva banda, el públic en general es mostra principalment interessat en obtenir informació referent a préstecs i subvencions.

Els col·legis d’arquitectura tècnica també han iniciat una campanya en col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per informar als ajuntaments i als consells comarcals sobre les ajudes i oferir el seu suport a l’hora de preparar tècnics per orientar als ciutadans.

PUBLICITAT