Cercar Error

9 Obres de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Granollers, guanyadores dels XXI Premis Catalunya Construcció 2024

Els principals guardons dels XXI Premis Catalunya Construcció que organitza el Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb) s'atorguen aquest vespre en el marc de la Nit de la Construcció 2024.

Barcelona, 27 de juny de 2024,- La regeneració d’edificis d’habitatges amb sistemes innovadors i sostenibles; el projecte de rehabilitació patrimonial de la Casa Alesan; el disseny amb perspectiva de gènere de la rehabilitació de la CIBA; la transformació de l’antiga fàbrica Simón en un edifici d’oficines modern i sostenible; la rehabilitació integral d’un edifici d’habitatges a Barcelona; la reurbanització de la Via Laietana des del carrer Joaquim Pou fins a la plaça Antoni Maura; la direcció d’obra de l’Edifici Polivalent del Complex Hospitalari General de Granollers; els cap d’obra Roberto Martinez i Andreu Valin per la rehabilitació de l’edifici del carrer Vilanova de Barcelona; la cap d’obra, Lena Riubrugent, per la construcció de 42 habitatges de protecció pública i locals; el Mercat de Sant Andreu de Barcelona i la trajectòria professional de l’arquitecte tècnica, Maria Roger, són els principals guardons dels XXI Premis Catalunya Construcció que organitza el Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb) i atorgats aquest vespre en el marc de la Nit de la Construcció 2024.

Les 122 candidatures presentades en les diferents categories professionals representen una bona mostra de l’activitat que s’ha dut a terme a Catalunya durant els anys 2022 i 2023. Els premis Catalunya Construcció compten amb el suport del Consell de Col·legis de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya i d’Arquinfad.

6 categories professionals, 2 premis ex aequo i un Premi al Treball Final de Grau

El Premi a la Innovació en la Construcció 2024 ha estat per Pere Joan Ravetllat i Mira i el seu equip per la iniciativa Regenerar Barcelona: Solució per al repte urbà “regeneració d’edificis d’habitatges amb sistemes innovadors sostenibles” per ampliar habitatges existents sense afectacions urbanístiques, combinant innovació tecnològica, sostenibilitat i adaptabilitat que han millorat les condicions de vida en edificis d’habitatges existents. Aquesta proposta s’ha basat en una visió a llarg termini de regeneració urbana i impacte ambiental positiu.

El Premi a la Rehabilitació 2024 en l’àmbit de la rehabilitació patrimonial ha estat per Ramon Cisa, Sergi Barquet, Víctor García, Eugeni Bach, Jaume Bach, Anna Bach i Roger Molas per  la Casa Alesan. Aquest projecte de rehabilitació patrimonial ha estat mereixedor del premi ja que la transformació de l’edifici ha permès recuperar un espai per convertir-lo en habitatges funcionals, proporcionant nous habitatges i contribuint a recuperar l’activitat en un immoble que anteriorment no tenia ús. El projecte ha posat en valor el patrimoni arquitectònic existent, respectant i restaurant els elements històrics i arquitectònics de la Casa Alesan. Això inclou la conservació de l’estructura original, així com la integració de noves tècniques constructives que han permès mantenir la integritat històrica de l’edifici mentre s’actualitzava per complir amb les necessitats modernes.

El Premi a la Rehabilitació 2024 en l’àmbit de rehabilitació funcional, ha estat per la candidatura de Marta Iglesias Lizan, Núria Saura Pla, Cristina Sáez Talan i Gisela Traby Vallespin per l’obra La CIBA. Espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista (Santa Coloma de Gramenet). El Premi se’ls ha atorgat per la seva funcionalitat innovadora ja que han transformat un edifici per respondre a necessitats diverses de la dona. Es tracta d’un disseny amb perspectiva de gènere, on els espais intenten dissoldre la jerarquització de rols i creen zones igualitàries. La rehabilitació de la CIBA s’ha dut a terme amb una clara orientació cap a la sostenibilitat, la funcionalitat, la perspectiva de gènere i la protecció ambiental i singular al servei de la comunitat.

El Jurat ha considerat atorgar un Premi ex aequo a la Rehabilitació 2024 en l’àmbit de la rehabilitació funcional a Dídac Dalmau, David Morros, Martí Avilés i Andrés Holgado per Simon SWITCH. Edifici Industrial consolidat del Carrer Sancho de Avila 66, i la seva adequació a nou ús d’oficines. El Jurat ha considerat que aquesta obra també és mereixedora del premi perquè ha transformat l’antiga fàbrica Simón en un edifici d’oficines modern i sostenible, preservant i emfatitzant l’estructura original de formigó per integrar elements funcionals moderns. A més, s’ha aconseguit una màxima eficiència energètica i sostenibilitat i s’ha sabut crear un entorn de treball que promou el benestar i la col·laboració entre empleats, destacant l’ús de llum natural.

El Premi a la Rehabilitació 2024 en l’àmbit de la rehabilitació energètica ha estat per David Molina Boza per la rehabilitació integral d’un edifici d’habitatges a Barcelona. L’obra ha estat mereixedora del guardó perquè s’ha realitzat una recuperació tradicional de les parts més patrimonials de l’edifici, com la façana principal, el celobert, l’escala comunitària i el vestíbul, preservant així l’essència original de l’edifici. L’obra ha aconseguit una millora energètica superior al 60%. Això inclou la instal·lació d’aïllaments tèrmics a les façanes, mitgeres i cobertes, la substitució de fusteries i la implementació de plaques solars i sistemes de climatització d’alta eficiència, entre altres solucions. L’obra ha comptat amb el suport dels fons Next Generation.

El Premi a la Coordinació de Seguretat i Salut 2024 l’ha guanyat la candidatura presentada per Victòria Piera Fanlo per la reurbanització de la Via Laietana Tram 2.1: des del carrer Joaquim Pou fins a la plaça Antoni Maura. Aquesta obra de reurbanització es trobava en una zona amb una elevada densitat de trànsit i vianants, requerint una meticulosa coordinació per minimitzar l’impacte en la mobilitat i garantir la seguretat. A més, es van trobar interferències inesperades, com excavacions arqueològiques de gran valor històric, afegint complexitat al projecte. La coordinació eficaç va gestionar aquestes interferències sense incidents, mantenint la seguretat com a prioritat màxima. La cultura preventiva es va implantar fermament, assegurant el compliment de les mesures de seguretat. Aquesta excel·lent gestió, destacant la pedagogia i la sensibilitat de Victòria Piera, ha fet que l’obra hagi estat mereixedora del guardó.

El Premi a la Direcció Integrada de Projecte 2024 ha estat per Daniel Forteza, Rafa Capdevila, Aleix Vilalta, Juan Montoya de G3 i  Inma Casado, Daniel Rivera, Eduard Jarque, Mireia Mayol, Xavier Ferrer i Miquel Cortés d’ENNE per l’Edifici Polivalent del Complex Hospitalari General de Granollers. Aquest projecte ha guanyat el guardó per la seva ràpida construcció en només 30 setmanes, per la seva  integració eficient en l’ampliació harmoniosa amb l’edifici existent, minimitzant recorreguts, així com la seva execució avançada en l’ús de processos industrialitzats. El jurat ha posat en valor la innovació arquitectònica aplicada i la visió de futur, amb un preparat per ampliacions futures amb estructures robustes. El jurat també ha destacat la coordinació i cohesió de l’equip humà, així com l’ús del sistema LEAN per a planificació i control de l’obra.

El Premi a la Gestió de l’Obra – Cap d’obra 2024 ha estat per Roberto Martínez i Andreu Valin per l’obra de gran complexitat que ha suposat el reforç estructural d’estació de Metro i construcció de l’edifici plurifamiliar de 108 habitatges. Aquesta rehabilitació de l’edifici del carrer Vilanova, situat damunt d’una estació de metro, ha implicat una intervenció estructural en profunditat en aquesta estació. Aquestes intervencions han requerit una planificació i coordinació detallada per garantir la seguretat i estabilitat de l’edifici durant tot el procés. L’obra es va dividir en diverses fases. Cada fase va requerir una gestió precisa per assegurar que totes les parts de l’obra es completessin de manera coordinada i eficient.

El jurat ha decidit atorgar també el Premi Cap d’obra ex aequo a Lena Riubrugent Espígol per la construcció de 42 habitatges de protecció pública i locals a Barcelona. El jurat ha posat en valor el perfil de la guanyadora, destacant la seva notable capacitat professional malgrat la seva joventut. En un projecte complex com aquest, l’estructura de la qual ha estat realitzada amb fusta, la guardonada ha demostrat un control profund i una execució acurada de l’obra. A més, ha sabut afrontar i complir amb uns requisits específics especialment exigents.

El Premi a la Direcció de l’Execució de l’Obra 2024 ha estat per Albert Dalmau Espina, pel Mercat de Sant Andreu. El jurat ha considerat mereixedor del premi aquest projecte per ser una obra al servei de la població en una zona densament poblada i activa econòmicament, destacant la formació d’un Comitè d’Obres per mantenir informats a tots els actors implicats. L’estructura és singular, incloent-hi la recuperació de l’estructura metàl·lica del mercat amb una nova planta soterrani. Durant les obres es va descobrir un refugi de la Guerra Civil, que va afegir un element històric de gran valor al projecte. També és un edifici amb criteris de sostenibilitat i d’alta qualitat d’acabats, integrant les instal·lacions de manera que quedessin ocultes per garantir una estètica neta i funcional.

El Premi al Treball Final de Grau 2024 ha estat per a Salvador López Morales, pel Mercat del Centre de Vilanova i La Geltrú, el qual ha estat dirigit per la professora Mireia Bosch de l’Escola politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB – UPC). El jurat ha valorat molt positivament la seva contribució a l’avenç del coneixement en l’àmbit de l’arquitectura tècnica i el seu potencial per inspirar futures generacions d’estudiants.

El jurat ha atorgat el Premi Especial a la Trajectòria Professional 2024 a Maria Roger, arquitecta tècnica. La seva tasca no només es limita a la direcció d’obres, sinó que també a la gestió, coordinació i control de projectes complexos, tot això combinat amb una sòlida formació acadèmica, una dilatada experiència professional, la participació en projectes rellevants i una contribució contínua al sector de la construcció.

Uns guardons de prestigi i amb un jurat multidisciplinari

Els Premis Catalunya Construcció van més enllà dels valors arquitectònics dels projectes de referència i posen l’èmfasi en la qualitat de l’obra construïda, els mètodes i processos d’execució, i la tasca professional dels equips tècnics, sovint multidisciplinaris.

El guardó dels Premis Catalunya Construcció és la reproducció d’una escultura dissenyada pel poeta català, Joan Brossa, a més d’un diploma acreditatiu. Tots els candidats finalistes rebran també el seu diploma en el transcurs de la cerimònia de lliurament dels premis.

El jurat de la XXI edició dels Premis Catalunya Construcció l’ha format un equip multidisciplinari amb: Teresa Arnal, cap d’obra i empresària; Josep Augé, coordinador de Seguretat i Salut; Vanessa Ballester, professional liberal; Miquel Espinet, arquitecte; Josep Lluís Gil, project manager i Ismael Guerrero, enginyer.

PUBLICITAT