Cercar Error

El Cateb exposa amb dades la plena ocupació i la demanda d’arquitectes tècnics al mercat laboral  

Un 18% de les propostes laborals que rep el Cateb no es cobreixen, i en un 12% només es presenta una candidatura

Barcelona, 17 de gener de 2024,- El Cateb (Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona) ha afirmat, amb dades del seu Servei d’Ocupació concloses a l’inici del darrer trimestre del 2023, que el mercat laboral no aconsegueix cobrir totes les places d’arquitectes tècnics que es sol·liciten.

La figura de l’arquitecte tècnic que el mercat laboral demanda cobreix totes aquelles tasques professionals multidisciplinàries que intervenen en la major part dels processos que conformen la vida d’un edifici, considerant-hi els aspectes tecnològics, els constructius, econòmics i també de gestió. La seva funció professional és assegurar els controls necessaris que garanteixin la qualitat, la seguretat, la viabilitat i la sostenibilitat de l’obra sencera. No només per garantir la durabilitat d’un edifici o construcció, sinó també com a aval que garanteix una millor qualitat de vida de les persones.

Les tasques més sol·licitades d’arquitectes tècnics

Els perfils professionals més sol·licitats adreçats als i les arquitectes tècnics al servei d’Ocupació del Cateb son els de Cap d’Obra, en segon lloc el de tècnic d’obres i en tercer lloc el de Director d’Execució d’Obres (DEO).

Les places que mes costa cobrir són la de Cap d’Obra, les de Project/Construction Manager o les de Cap de Producció. Amb dades tancades a inici del 3er trimestre del 2023, un 18% de les propostes que es reben no es cobreixen, i en un 12% d’aquestes ofertes laborals, només s’hi ha presentat una candidatura. En un estudi recent fet a la professió, i amb més de 3.500 respostes, es mostra com entre els AT col·legiats hi ha menys atur que entre els AT no col·legiats.

La remuneració econòmica mitjana per moltes de les tasques que duen a terme els arquitectes tècnics és competitiva i es mouen en xifres d’entre 70.000 i 80.000 Euros/any (per Caps de Grup en la Gestió de Producció d’Obra) o d’entre 30.000 i 40.000 Euros/any (per tasques de Directors d’Execució d’Obres i adjunts als DEO, Caps d’estudis o per Project Managers).

PUBLICITAT