Cercar Error

El Cateb presenta a Construmat una nova eina per gestionar edificis de manera integral

Aquesta nova eina digital permet tenir cura de l’edifici al llarg del seu cicle de vida, fent un seguiment de les diferents tasques de manteniment, del seu històric i dels seus costos de futur.

  • La presentació del nou Llibre de l’Edifici Digital es durà a terme el dijous 23 de maig, a les 11 h, a l’estand que el Cateb tindrà al Saló Construmat 2024, al Palau P2, Nivell 0, Carrer E, estand 133, del 21 al 23 de maig a Fira Barcelona (Gran Via de Barcelona).

El Cateb (Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona) presentarà al Saló Construmat (del 21 al 23 de maig) a Fira de Barcelona, una nova eina digital que permet gestionar de manera integral un edifici, per tenir cura de la seva salut i de la les persones que l’habiten.

Aquesta nova eina de gestió dels edificis és un evident pas endavant respecte tot el que s’ha fet fins ara ja que no només incorpora la informació de l’anomenat Llibre de l’Edifici, sinó que també permet fer un seguiment constant de l’estat d’aquest de manera que els propietaris, les comunitats de veïns i els administradors de finques poden disposar, en format online i de forma rigorosa, de l’estat actual i l’històric de l’edifici.

La ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis) és sempre una foto fixa de l’estat d’un edifici en un moment determinat. El que es coneix com a com a Llibre de l’Edifici (obligatori per a tots els edificis de nova construcció i per a tots aquells ja existents que passen una ITE) és un pas més, atès que és un registre de totes les dades de l’edifici, i tot el seu recull històric. Fins ara, els llibres de l’edifici que existeixen són estàtics i documenten el passat i el present de l’edifici, però no estan en una plataforma evolutiva, viva i dinàmica com la que suposa la nova eina Digital del Cateb.

La nova eina del Cateb, provisionalment anomenada Llibre de l’Edifici Digital, va encara més enllà i proporciona una mena d’historial mèdic de l’edifici, a través d’un  software que permet documentar totes les característiques de l’edifici (materials, sistemes constructius, dates de les darreres revisions, resultats i necessitats de futur), planificar-ne el manteniment i registrar les diferents actuacions  incidències que s’hi van produint.

La nova eina del Cateb resulta així en una veritable base de dades viva i completa de l’edifici.

La innovació digital i la figura del tècnic de capçalera

La nova eina que ha desenvolupat el Cateb és totalment pionera i suposa un pas històric al sector de la construcció, facilitant la tasca dels tècnics que treballen per a les Comunitats de Propietaris en edificis residencials i ajudant els administradors de finques a portar un major control de les Comunitats que gestionen.

L’usuari principal d’aquesta nova eina és l’arquitecte tècnic de l’edifici, el que la professió anomena “tècnic de capçalera”, un perfil professional que va sorgir als anys 90 quan els professionals de l’arquitectura tècnica (aleshores més coneguts com a aparelladors) van fer campanya per conscienciar la ciutadania que els edificis, com les persones, també requereixen d’un manteniment, un seguiment i cures preventives per garantir la seva salut i la dels qui hi resideixen

Totes les accions que l’arquitecte tècnic planifica queden definides en un calendari digital i el mateix sistema avisa de manera automàtica els implicats per poder programar les tasques que cal dur a terme: el mateix  arquitecte tècnic, el president/a de la Comunitat, l’administrador de finques… La nova eina permet també portar un control financer de totes aquestes intervencions, de manera que cada any, en funció del que calgui fer a l’edifici, es pugui fer un càlcul del cost de les intervencions i l’administrador pugui disposar d’aquesta informació a la reunió de la Junta de Propietaris i tenir-ho en compte a l’hora de fer l’aprovació dels comptes de la Comunitat.

L’eina resulta també un gran suport per l’administrador de finques, ja que li permet consultar i registrar tota la informació relativa a l’edifici, incloent les actes de les reunions de propietaris i portar un major control dels pressupostos de la Comunitat. Pel president del Cateb, Celestí Ventura, aquesta nova eina digital és un clar pas endavant: “Aquesta solució innovadora i digital permetrà als ciutadans disposar d’un historial i d’una informació permanentment actualitzada del seu edifici, preservant així la seguretat de l’edificació i dels seus veïns. És un document viu que permet mantenir i millorar la salut dels edificis i dels que l’habiten

PUBLICITAT