Cercar Error

El Col·legi d’Arquitectes Tècnics de Barcelona i Offsite Construction Hub Spain estableixen nexes d’unió per fomentar un canvi de paradigma en la construcció

 Offsite Construction Hub i el CAATEEB signen un conveni de col·laboració amb l'objectiu de realitzar activitats i serveis bàsicament centrats en el sector energètic i la seva aplicació a les construccions i edificacions industrialitzades, i establir nexes d'unio per fomentar un canvi de paradigma en la construcció.

  • El CAATEEB i Offsite Hub s’uneixen a favor del sector energètic
    i la seva aplicació en la construcció industrialitzada

​ 
Barcelona, 5 de juliol de 2022.- Offsite Construction Hub i el CAATEEB signen un conveni de col·laboració amb l’objectiu de realitzar activitats i serveis bàsicament centrats en el sector energètic i la seva aplicació a les construccions i edificacions industrialitzades, i establir nexes d’unio per fomentar un canvi de paradigma en la construcció. Promoure la reducció de la petjada de carboni, la producció d’habitatges de més qualitat i no necessàriament més costosos, són objectius comuns amb el CAATEEB. El model productiu industrialitzat ha de dotar el sector de major certitud, eficiència, sostenibilitat i transparència davant la societat. Per tant, la intenció és fomentar la millora en la qualitat dels processos constructius industrialitzats i promoure’n les inversions. Integrar també en la cadena de valor les institucions públiques corresponents perquè els processos administratius innovin i s’adaptin, conjuntament amb el sector, en l’evolució d’aquest. Per exemple, impulsar polítiques governamentals que facilitin el model constructiu offsite – Construcció 4.0 (com ara, modificació i adaptació a la industrialització de la Llei hipotecària, de la LOE o proposta de nous marcs col·laboratius amb l’Administració, entre d’altres). També es facilitarà la formació a empreses i tècnics en el coneixement, disseny i execució de la construcció industrialitzada.

En definitiva, es promourà el desenvolupament i la innovació per a la transformació del sector de la construcció i tota la seva cadena de valor, mitjançant l’aplicació de la digitalització, la industrialització i la sostenibilitat.

PUBLICITAT