Cercar Error
Vull col·legiar-me

El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona adverteix del risc d’instal·lar
piscines desmuntables a cobertes i terrats

El Cateb recomana verificar l’estat de l’estructura de l’edifici i el seu any de construcció abans d’adquirir una piscina desmuntable, per saber si està en condicions de suportar el sobrepès que representa.

  • Una piscina desmuntable amb 20 centímetres d’aigua suposa un sobrepès de 200 quilos en estructures pensades per suportar un màxim de 150
  • El Cateb recomana verificar l’estat de l’estructura de l’edifici i el seu any de construcció abans d’adquirir una piscina desmuntable
  • El Col·legi fa extensible aquesta advertència a altres situacions com llibreries, jardineres o aglomeracions de persones

 Barcelona, 20 de juliol de 2023.- El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb) adverteix del risc que suposa la instal·lació de piscines desmuntables a cobertes i terrats per generar un sobrepès que pot arribar a  posar en perill tant l’edifici com els seus ocupants.

L’estructura de qualsevol edifici té una resistència limitada i calculada per suportar el seu propi pes i aquells que s’hi puguin afegir, com és el cas de persones, mobles i estris. La legislació actual, que data del 1963, estableix un pes màxim de 200 quilos per metre quadrat a l’interior dels habitatges i de 150 quilos a cobertes i terrats. En les construccions edificades abans d’aquesta normativa, els valors dels pesos màxims eren encara inferiors.

Aquest valor màxim es pot veure fàcilment superat pel pes de l’aigua d’una piscina desmuntable, atès que representa un sobrepès de 100 quilos per cada 10 centímetres d’aigua. Així una piscina plena fins a només 20 centímetres d’aigua suposa un sobrepès de 200 quilos per metre quadrat, per sobre dels 150 quilos per metre quadrat pels quals estan pensades les estructures dels edificis, el que pot originar fissures i esquerdes o, en el pitjor dels casos, que aquesta arribi a col·lapsar.

D’altra banda, molts dels edificis existents estan construïts fa vàries dècades, sota una normativa menys exigent que l’actual. A la seva edat caldria sumar el deteriorament normal que afegeix el pas del temps. Instal·lar una piscina desmuntable sense haver fet un manteniment regular de l’edifici durant l’any i sense conèixer l’estat físic dels seus elements resistents, pot comprometre la seguretat de les construccions.

El Cateb recomana verificar l’estat de l’estructura de l’edifici i el seu any de construcció abans d’adquirir una piscina desmuntable, per saber si està en condicions de suportar el sobrepès que representa. De la mateixa manera cal posar-ho en coneixement de la comunitat de veïns, doncs les cobertes, les terrasses i els balcons son elements comuns de les finques, on l’aportació d’un informe tècnic garantirà la viabilitat de la instal·lació.

El Col·legi fa extensible aquest advertiment a altres situacions que poden provocar una sobrecàrrega, com pot ser el cas de llibreries, doncs un armari carregat de llibres pot arribar a representar un sobrepès d’entre 400 i 550 quilos; jardineres, que poden suposar entre 450 i 500 quilos per metre quadrat, o aglomeracions de persones, on el perill més greu està originat per les vibracions produïdes per gent que salta, per exemple, en el cas d’una festa.

PUBLICITAT