Cercar Error

El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona reivindica establir les mesures per prevenir els cops de calor a les obres durant l’estiu

La implicació de tots els agents del sector és imprescindible per afavorir les condicions dels treballadors exposats a altes temperatures

Barcelona, 30 de juliol de 2023.- Davant la calor d’aquest estiu i que va portar a Protecció Civil a mantenir activada l’Alerta del PROCICAT per calor molt intensa i generalitzada davant l’augment de temperatures extremes que es van patir la setmana passada a tot Catalunya, des del Cateb es recorda als treballadors seguir les recomanacions bàsiques per prevenir els cops de calor així com les indicacions i informació proporcionada per l’empresa.

Protecció Civil recorda seguir les indicacions de l’empresa en relació amb l’exposició a la calor dels seus treballadors, entre d’altres:

  • Adaptant els horaris.
  • Organitzant torns i tasques.
  • Fent pauses freqüents a les zones de descans fresques i a l’ombra.
  • Beure aigua per evitar la deshidratació.
  • Utilitzar crema de protecció solar i ulleres amb protecció UV.
  • Portar roba transpirable i protecció al cap.

Aquestes consideracions cal extremar-les quan s’executen tasques fortament exposades com poden ser els treballs a l’aire lliure donat que, en situacions de forta calor cada cop més habituals i extremes, aquestes poden provocar efectes immediats de deshidratació, enrampades, cops de calor, agreujament de patologies prèvies o fins i tot la mort.

Per aquest motiu, Laura Jornet, consultora en seguretat i salut del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb) destaca que: “Treballar en ambients tèrmics calorosos suposa un risc per a la seguretat i la salut de les persones, si no es prenen les mesures preventives adients en cada cas. La majoria dels treballs relacionats amb el sector de l’edificació suposen exercir un elevat esforç físic, augmentant la temperatura corporal i a més, la majoria d’aquestes tasques es realitzen a l’aire lliure o en llocs que no poden quedar tancats ni degudament condicionats i que, per tant, requereixen d’una planificació prèvia per tal de prendre les mesures necessàries en cada cas”.

També es recorda que l’exposició prolongada a la radiació UV solar pot produir efectes aguts i crònics per a la salut de la pell, els ulls i inclús el sistema immunitari.

Motius per tenir en compte els greus efectes de la calor 

L’any 2022, la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut, conjuntament amb la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, va realitzar un informe que analitzava l’excés de mortalitat a Catalunya durant el període de l’1 de juny al 31 d’agost, i on es va concloure que la principal causa de l’augment de les morts durant l’estiu a Catalunya van ser les altes temperatures i la seva durada sostinguda. Tot i això, l’informe especifica que una petita part de les morts atribuïbles a la calor estan directament causades per un cop de calor, mentre que la majoria estan relacionades amb un empitjorament de malalties cròniques a causa de la calor. 

Els treballadors del sector de la construcció, per les característiques de l’entorn laboral al qual estan habituats, sovint tenen una major predisposició a aclimatar-se més ràpidament, però poden haver-hi altres afectacions personals que quantifiquin l’impacte de la calor sobre la seva salut. Per tant, és imprescindible atendre la prevenció de riscos laborals en tots els aspectes relacionats amb la salut dels treballadors.

El Pla d’actuació per prevenir els efectes de la calor sobre la salut (POCS) d’enguany, ha tingut en compte els anàlisis fets durant els anys anteriors, i s’ha adaptat per tal de donar una millor resposta a les circumstàncies generades pel canvi climàtic, per tal de prevenir els efectes de la salut en les persones, especialment en les activitats laborals que han de romandre o fer una activitat física a l’aire lliure o en ambients calorosos.

El Cateb recorda la importància de mantenir informats als treballadors afectats, sobre els avisos que pugui emetre el Servei Meteorològic de Catalunya, especialment a les hores de major exposició i se’ls facilitin les instruccions necessàries, en relació amb les mesures preventives a tenir en consideració en cada cas, seguint les recomanacions dels organismes oficials i l’avaluació de riscos.

Així mateix, es demana la implicació de tots els agents de l’obra per afavorir les condicions dels treballadors altament exposats i adaptar la planificació a les condicions ambientals existents durant les situacions de fenòmens meteorològics extrems.

PUBLICITAT