Cercar Error
Vull col·legiar-me
Ocupació orientació selecció

Processos de selecció a distància: Aspectes a tenir en compte.

En el context actual ens trobem sovint que les entrevistes dels processos de selecció son virtuals, pel que es important tenir certs aspectes en compte.

Com a qualsevol entrevista es important que cuidem la nostra imatge tot i que estem a casa, pel que també intentarem tenir cura de l’entorn i de la tecnologia que utilitzarem, per tal d’evitar sorpreses d’última hora, ja que tot plegat ajudarà a la imatge que el reclutador rebrà de tu.

En quan al contingut, no esperis que difereixi massa d’una entrevista presencial, pel que hauràs de preparar-te amb antelació, repassant aquelles experiències més relacionades amb la posició que et permetin demostrar la teva idoneitat per al lloc de treball.

En aquest  cas es important tenir en compte  que es fonamental esforçar-se per traslladar entusiasme, confiança i una actitud positiva, ja que es un aspecte que pot veure’s afectat per la barrera tecnològica.

Una bona planificació i la utilització de les eines tecnològiques adequades ens poden acostar més que mai a la posició que desitgem

PUBLICITAT