Cercar Error
Col·legiació
Reingrés
Si t’has donat de baixa i vols tornar a col·legiar-te al Cateb, pots sol·licitar un reingrés conservant el teu número de col·legiat/ada.

Reingrés

Tràmit:

Per sol·licitar el reingrés has de:

  • Adreçar-te al col·legi i sol·licitar el reingrés
  • Omplir i fer entrega de la documentació d’alta col·legial
  • Un cop acceptada la teva sol·licitud de reingrés, ja podràs disposar de nou dels serveis i prestacions que t’ofereix el Col·legi

 

Documentació necessària per l’alta:

  • Emplenar els documents de sol·licitud d’alta col·legial
  • 1 fotocòpia del DNI (cal presentar també l’original)
  • 1 fotografia (tipus carnet)