Cercar Error
Vull col·legiar-me
Centre de documentació
Repositoris de recerca
Arxius amb recursos digitals en els que es pot consultar la literatura de recerca com ara articles, treballs d’investigació/fi de màster, treballs/projectes fi de carrera, ponències de congressos, informes, documents de treball, etc.

Riarte

RIARTE és el repositori institucional de recerca del Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya (CGATE). Recupera, recull, registra, difon i preserva els treballs en format digital i en accés obert, derivades del treball de recerca i tècnic de l’Arquitectura Tècnica . La seva missió és donar a conèixer la producció cientificotècnica dels Arquitectes Tècnics

Enllaç a Riarte

Recercat

RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) és un repositori cooperatiu en el que es pot consultar la literatura de recerca de les universitats i centres d’investigació de Catalunya.

Els documents poden ser introduïts directament a RECERCAT o bé a través dels repositoris de les institucions. En aquest últim cas, RECERCAT actua de recol·lector tot integrant i organitzant els documents en un espai comú independentment del repositori en el que han estat inclosos.

Està impulsat per les universitats de Catalunya i la Biblioteca de Catalunya, gestionat i coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), patrocinat per la Generalitat de Catalunya i compta amb la participació d’altres institucions catalanes.

Enllaç a Recercat

Edificando una tesis

Grup de doctorandes de l’Escola Tècnica Superior d’Edificació de la UPM que amb aquesta iniciativa volen donar a conèixer el dia a dia en el desenvolupament de les seves tesis!
Publiquen entrades relacionades amb la tesi, el doctorat, la ciència i l’edificació, en les quals podreu comentar i aportar idees.

Enllaç al blog

Vols profunditzar en la teva carrera professional?

Demana ajuda a el servei de Centre de Documentació

Centre de Documentació