Cercar Error

Circular informativa núm. 6 la declaració responsable com a document per acreditar l’antiguitat dels habitatges en la tramitació de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació.

PUBLICITAT