Cercar Error

Núm. 01/2022 – ​Criteri per l’aplicació de la condició bàsica de densitat màxima d’habitatges disconformes per parcel·la, establerta a l’article 236.1 de les Normes Urbanístiques

PUBLICITAT