Cercar Error

Núm. 070/2010 – ACTIVITATS. Legalització de garatges sense llicència d’activitat, però amb llicència d’obres ilo d’ús per a garatge, anterior a la llei 4/2004 i el decret 50/2005.

PUBLICITAT