Cercar Error
Vull col·legiar-me
Serveis per al ciutadà
Servei d’atenció als consumidors o usuaris
Aquest servei és gratuït

El Servei d’atenció al consumidor o usuari atén les queixes o reclamacions, relatives a l’activitat professional dels col·legiats, que presenten els consumidors o usuaris que contractin els serveis professionals d’aquells, així com per associacions i organitzacions de consumidors i usuaris en representació o en defensa dels seus interessos.

El Col·legi atén i tramita totes les peticions i, si queden dintre del seu àmbit d’actuació legal, fa d’intermediari per resoldre-les.

Queden excloses d’aquest servei les reclamacions per responsabilitat civil, i les reclamacions per causes econòmiques o altres motius contractuals, que es deriven, en el seu cas, a la jurisdicció civil.

Per donar d’alta la teva reclamació, pots omplir aquest formulari o bé enviar un correu a atencioconsumidors@cateb.cat