Cercar Error
Serveis per al ciutadà
Servei d’informació estadística
Aquest servei té per objectiu facilitar informes sobre dades estadístiques d’edificació i construcció.

Quin és el procediment?

Has d’adreçar el full de sol·licitud degudament complimentat per escrit o correu electrònic al Departament d’Atenció Col·legial del Cateb:

Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona
C/ Bon Pastor, 5 , 2º
08021 Barcelona
Telèfon: 93 240 20 60
E-mail: visats@cateb.cat
Horari: 9:00 h a 15:00 h

S’ha de fer constar el motiu concret de la sol·licitud. No s’admetran sol·licituds que tinguin finalitats comercials.

Descarregar el full de sol·licitud de dades estadístiques de Visats

Preu del servei

Informes estàndard:

  • Informe: 30,45€ per any i municipi sol·licitat + IVA (amb un mínim de 144€ + IVA)
  • Acompanyat de llistat (s’envia com arxiu .xls per correu electrònic): 58,90 € + IVA

Informe estadístic mensual d’obres visades:

  • Informe mensual (s’envia com arxiu .xls per correu electrònic): 719,95 € + IVA

 

El Cateb no té com a funció legal oferir informació estadística a col·legiats i tercers. El Cateb es reserva la potestat de suprimir el servei o denegar una sol·licitud.

Veure exemple d’informe estàndard