Cercar Error
Vull col·legiar-me
Aparells de mesura
Gimateg

Gimateg

GimateG, empresa pionera en la venda i lloguer d’equips tècnics, ofereix assessorament en una àmplia gama d’instruments de mesura i d’equips tècnics

 

Productes disponibles (V: Venda // L: Lloguer):

 1. Acústica:
  • V+L: Càmeres acústiques: Visualitzen l’origen del soroll i l’aïllament acústic d’edificis (ex: Càmera Acústica 29Hz – 27.000Hz).
  • V+L: Sonòmetres, dosímetres i calibradors acústics.
  • V+L: Mesuradors online de soroll ambient (TA120).
 2. Cabal d’aire – qualitat d’aire interior (IAQ):
  • V+L:  Mesurador CO i CO2 ambient, termohigròmetres, dataloggers.
  • V+L:  Balòmetre i Anemòmetre (Cabal i velocitat d’aire per conductes clima i tancaments).
 3. Dimensional: Distanciòmetres làser i escàners 3D:
  • V+L: Distanciòmetres Làser amb càmera per mesura de dia
  • V+L: GPS centrimètric (Leica Zeno, precisió <3cm)
  • V: Escàner núvol de punts làser 3D (Leica BLK360 3D, BLK360-G2-3D), i altres.
 4. Elèctric:
  • V+L: Analitzador de xarxes elèctriques
  • V:  Pinces amperimètriques
 5. Fuites aigua, fuites d’aire i gasos comprimits:
  • V+L: Geòfons buscadors fuites d’aigua
  • V+L: Càmeres d’ultrasons i càmeres acústiques. Busca–fuites d’aire comprimit, gasos refrigerants y anomalies elèctriques
  • V: Vàlvula “disjuntora” anti-fuites d’aigua, programable, de DN20 a DN100
 6. Gasos de combustió: 
  • Analitzador de gasos de combustió en calderes o forns (O2, CO, SO2, NO, NO2)
 7. Inspecció: 
  • V+L:  Càmeres d’inspecció de tubs (fixes i visió giratòries, de DN32 a DN200).
  • V+L:  Videoscopis per parets o màquines (fixes o articulats, a partir de 4,5mm).
 8. Localització instal·lacions:
  • V+L: Escàners i geo-radars per terra (detecta instal·lacions enterrades, com tubs, cables, formigó, etc.)
  • V+L: Pacòmetres busca barres a formigó
  • V+L: Localitzador de sondes, cables i tubs.
 9. Prevenció de riscos laborals: Completa gama d’instruments mesura seguint la Orden TIN
  • V+L: Qualitat d’aire ambient (CO, CO2, formaldehid, LEL, COVs, etc.)
  • V+L: Temperatura, humitat, velocitat d’aire, luxímetres.
  • V+L: Bombes d’aspiració de baix i alt cabal (també per amiant, 30L/min, només venta)
  • V+L: Acceleròmetres (vibracions mà-braç, cos sencer, edificis) i calibrador.
  • V+L: Comptador partícules en suspensió PM10 a PM0.3 i mg/m3
  • V+L: Dinamòmetres de tracció i compressió.
  • V+L: Exposímetres per espais confinats.
  • V+L: Mesurador d’estrès tèrmic i confort (termomètric WBGT i desconfort)
  • V+L: Radiacions electromagnètiques (0Hz a 18GHz, RD299/2016)
  • V+L: Radiacions òptiques artificials (de 200nm a 3000nm, RD486/2010)
  • V+L: Vibròmetres. Per prevenció de riscos laborals (PRL). Cos sencer i mà-braç.
 10. Termografia: Completa gama a escollir, en venta i lloguer, segons:
  • Resolució (fotos de fins a 1280×960 o panoràmica 3840×2880)
  • Sensibilitat (de fins a 0.03ºC)
  • Vídeo radiomètric, GPS, teleobjectiu (per façanes), GPS, etc.
 11. Ultravioleta UVC:
  • V: Reactor UVC per desinfecció d’aigua de dipòsits o aigua amb cabal (de 2,2m3/h fins a 2000m3/h)
  • V+L: Reactor UVC per desinfecció de superficies
 12. Vibració:  Analitzadors de vibració per a:
  • Prevenció Riscos laborals (PRL)
  • Estructura Edificis i Confort persones dins dels edificis
  • Màquines rotatives, segons ISO 10816.

Observacions

Als col·legiats i afiliats al CATEB els oferim assessorament i el millor descompte possible (segons l’equip) en la compra d’aparells. Pel lloguer s’ofereix un descompte del 10%.

Preu del servei: Preu de venda a consultar Preu de lloguer per a col·legiats: 10% de descompte

PUBLICITAT