Cercar Error
Vull col·legiar-me
Serveis i productes
Botiga de llibres
Els llibres es poden recollir a a la seu central i a les delegacions del cateb.
Continguts

PUBLICITAT

Manuals d’energia

Col·lecció sobre energia del Cateb, amb la participació de professionals que tenen un profund coneixement i experiència contrastada en l’àmbit d’actuació que s’hi tracta. Són documents que volen impulsar la qualitat dels treballs i promoure l’excel·lència en la prestació dels serveis professionals.

Es mostren 7 resultats

Manual d'auditoria energètica

PDF/Imprés
PDF/Imprés

Manual d'energia solar tèrmica

PDF/Imprés
PDF/Imprés

Manual d'energia solar fotovoltaica

PDF/Imprés
PDF/Imprés

Manual energètic de façanes

PDF/Imprés
PDF/Imprés

Manual energètic de cobertes

PDF/Imprés
PDF/Imprés

Manual d’energia aerotèrmica

PDF/Imprés
PDF/Imprés

Manual del test energètic

PDF
PDF

Manuals de diagnosi

Sèrie de publicacions adreçades als professionals de la rehabilitació per facilitar una correcta diagnosi abans de l'execució del treball.

Es mostren 12 resultats

Manual de diagnosi i tractament d'humitats

PDF
PDF

Manual de diagnosi i intervenció en sostres unidireccionals de formigó i ceràmics

PDF
PDF

Manual de diagnosi, patologia i intervenció en estructures de fusta

PDF
PDF

Manual de diagnosi i intervenció en sistemes estructurals de parets de càrrega

PDF
PDF

Manual de diagnosis y tratamientos de materiales pétreos y cerámicos

PDF
PDF

Manual de diagnosis e intervención en cubiertas planas

PDF
PDF

Manual de geotècnia i patologia, diagnosi i intervenció en fonaments

PDF/Imprés
PDF/Imprés

Manual per a la diagnosi i el tractament de l'amiant a la construcció

PDF/Imprés
PDF/Imprés

Manual de diagnosis e intervención en estructuras de hormigón armado

PDF/Imprés
PDF/Imprés

Manual de diagnosi i intervenció en instal·lacions d'aigua calenta sanitària

PDF/Imprés
PDF/Imprés

Manual de diagnosi i intervenció en instal·lacions elèctriques i enllumenat

PDF/Imprés
PDF/Imprés

Manual de diagnosi i intervenció en instal·lacions de climatització i ventilació

PDF/Imprés
PDF/Imprés

Documents a l'abast

Documents monogràfics que ofereixen tota la informació que el tècnic necessita per la pràctica professional. Inclouen tota la informació necessària per al desenvolupament del tema. Els continguts han estat pensats per a l'àmbit normatiu de Catalunya.

Es mostren 26 resultats

1.2 - Codi d'accessibilitat

PDF
PDF

8.4 - Control de qualitat de poliuretans

PDF
PDF

12.1 - Control de qualitat (Decret 375/1988)

PDF
PDF

12.2 - Programa de Control de Qualitat de l'obra. El control de qualitat segons el CTE

Imprés
Imprés

12.3 - Tres casos pràctics de control de qualitat de l'estructura de formigó

PDF
PDF

13.2 - Enderrocs en la construcció

PDF
PDF

13.3 - Residus de la construcció

PDF
PDF

14.2 - Criteris per a la redacció d'informes, certificats, peritatges i dictàmens

PDF
PDF

17.6 - El certificat i la cèdula d'habitabilitat de l'habitatge usat (Decret 141/2012) (volum I)

PDF
PDF

17.6 - El certificat i la cèdula d'habitabilitat de l'habitatge usat (Decret 141/2012) (volum II)

PDF
PDF

19.1 - Reglamentació de seguretat i salut en la construcció. Estudi bàsic

PDF
PDF

26.2 - El projecte de bastida tubular

PDF
PDF

29.2 - El Certificat de solidesa

PDF
PDF

34 - Criteris per a l’aprovació del Pla de seguretat i salut

PDF
PDF

35 - Riscos i mesures preventives en 7 casos pràctics de rehabilitació

PDF
PDF

36 - L'amiant en obres de reforma

PDF
PDF

37 - Introducció a la coordinació de seguretat i salut a la construcció

PDF
PDF

38 - Malalties professionals més freqüents en el sector de la construcció. Volum 1

PDF
PDF

39 - Les reunions de Coordinació d’activitats empresarials en el sector de la construcció

PDF
PDF

40 - Malalties professionals més freqüents en el sector de la construcció. Volum 2

PDF
PDF

41 - Preguntes i respostes de seguretat i salut en el sector de la construcció

PDF
PDF

42 - Control de qualitat en estructura metàl·lica segons instrucció (EAE)

PDF
PDF

43 - Dubtes freqüents en la certificació energètica

PDF
PDF

44 - Malalties professionals més freqüents en el sector de la construcció. Volum 3

PDF
PDF

45 - Treballs verticals. Tècniques d'accés i posicionament en altura

PDF
PDF

46 - Instal·lació ascensors en els edificis

PDF
PDF

Apunts tècnics

Eina d’ajuda als col·legiats en la seva tasca professional per a la justificació i l’aplicació de la normativa vigent.

Es mostren 12 resultats

AP-01 - Instal·lacions en interior d'edifici, habitatge o local. Distàncies, proximitats i paral·lelismes (ID.01)

PDF
PDF

AP-02 - Estructures. Resistència al foc. Elements d'acer (ERF.01)

PDF
PDF

AP-03 -Subministraments en baixa tensió (BT.01)

PDF
PDF

AP-04 - Estructures. Resistència al foc. Elements de formigó (ERF.02)

PDF
PDF

AP-05 - Instal·lacions en edificis. Subministrament d’aigua (SA.01)

PDF
PDF

AP-06 - Estructures. Resistència al foc. Elements de fusta (ERF.03)

PDF
PDF

AP-07 - Resistència al foc. Càrrega de foc (CF.01)

PDF
PDF

AP-08 - Instal·lacions en habitatges. Gas natural. Conceptes bàsics i aparells de circuit obert (GN.01)

PDF
PDF

AP-09 - Recomanacions per a la prevenció davant la Covid-AP-19. Locals comercials i hostaleria - Fase I (C19.01)

PDF
PDF

AP-10 - Estalvi d’energia. Actualització del document bàsic DB HE 2019 (CTE.01)

PDF
PDF

AP-11 - Seguretat en cas d’incendi. Modificació parcial del document bàsic DB SI 2019 (CTE.02)

PDF
PDF

AP-12 - Protecció enfront de l’exposició al radó. Secció 6 del document bàsic DB HS 2019 (CTE.03)

PDF
PDF

No trobes el que estaves buscant?

Demana ajuda a l’equip de suport tècnic

Vull ajuda

{{productList.length}} Productes afegits Veure detalls

{{item.title}} Eliminar
{{item.format_label}} · {{item.level_label}} {{item.price}}