Cercar Error
Serveis i productes
Botiga de llibres
Els llibres es poden recollir a a la seu central i a les delegacions del cateb.
Continguts

PUBLICITAT

Apunts de pràctica professional

Col·lecció de monogràfics sobre temes destacats per la seva pràctica professional.

Es mostren 2 resultats

Estintolaments

PDF/Imprés
PDF/Imprés
A partir de
2,00€
Tria una opció

Amidaments i pressupostos

PDF/Imprés
PDF/Imprés
A partir de
2,00€
Tria una opció

Manuals d’energia

Col·lecció sobre energia del Cateb, amb la participació de professionals que tenen un profund coneixement i experiència contrastada en l’àmbit d’actuació que s’hi tracta. Són documents que volen impulsar la qualitat dels treballs i promoure l’excel·lència en la prestació dels serveis professionals.

Es mostren 7 resultats

Manual d'auditoria energètica

PDF/Imprés
PDF/Imprés
A partir de
2,00€
Tria una opció

Manual d'energia solar tèrmica

PDF/Imprés
PDF/Imprés
A partir de
2,00€
Tria una opció

Manual d'energia solar fotovoltaica

PDF/Imprés
PDF/Imprés
A partir de
2,00€
Tria una opció

Manual energètic de façanes

PDF/Imprés
PDF/Imprés
A partir de
2,00€
Tria una opció

Manual energètic de cobertes

PDF/Imprés
PDF/Imprés
A partir de
2,00€
Tria una opció

Manual d’energia aerotèrmica

PDF/Imprés
PDF/Imprés
A partir de
2,00€
Tria una opció

Manual del test energètic

PDF
PDF
A partir de
2,00€
Tria una opció

Manuals de diagnosi

Sèrie de publicacions adreçades als professionals de la rehabilitació per facilitar una correcta diagnosi abans de l'execució del treball.

Es mostren 12 resultats

Manual de diagnosi i tractament d'humitats

PDF
PDF

Manual de diagnosi i intervenció en sostres unidireccionals de formigó i ceràmics

PDF
PDF

Manual de diagnosi, patologia i intervenció en estructures de fusta

PDF
PDF

Manual de diagnosi i intervenció en sistemes estructurals de parets de càrrega

PDF
PDF

Manual de diagnosis y tratamientos de materiales pétreos y cerámicos

PDF
PDF

Manual de diagnosis e intervención en cubiertas planas

PDF
PDF

Manual de geotècnia i patologia, diagnosi i intervenció en fonaments

PDF/Imprés
PDF/Imprés

Manual per a la diagnosi i el tractament de l'amiant a la construcció

PDF/Imprés
PDF/Imprés

Manual de diagnosis e intervención en estructuras de hormigón armado

PDF/Imprés
PDF/Imprés

Manual de diagnosi i intervenció en instal·lacions d'aigua calenta sanitària

PDF/Imprés
PDF/Imprés
A partir de
2,00€
Tria una opció

Manual de diagnosi i intervenció en instal·lacions elèctriques i enllumenat

PDF/Imprés
PDF/Imprés
A partir de
2,00€
Tria una opció

Manual de diagnosi i intervenció en instal·lacions de climatització i ventilació

PDF/Imprés
PDF/Imprés
A partir de
2,00€
Tria una opció

Documents a l'abast

Documents monogràfics que ofereixen tota la informació que el tècnic necessita per la pràctica professional. Inclouen tota la informació necessària per al desenvolupament del tema. Els continguts han estat pensats per a l'àmbit normatiu de Catalunya.

Es mostren 20 resultats

8.4 - Control de qualitat de poliuretans

PDF
PDF

12.2 - Programa de Control de Qualitat de l'obra. El control de qualitat segons el CTE

Imprés
Imprés

13.2 - Enderrocs en la construcció

PDF
PDF

13.3 - Residus de la construcció

PDF
PDF

14.2 - Criteris per a la redacció d'informes, certificats, peritatges i dictàmens

PDF
PDF

17.6 - El certificat i la cèdula d'habitabilitat de l'habitatge usat (Decret 141/2012) (volum I)

PDF
PDF

17.6 - El certificat i la cèdula d'habitabilitat de l'habitatge usat (Decret 141/2012) (volum II)

PDF
PDF

26.2 - El projecte de bastida tubular

PDF
PDF

29.2 - El Certificat de solidesa

PDF
PDF

34 - Criteris per a l’aprovació del Pla de seguretat i salut

PDF
PDF

35 - Riscos i mesures preventives en 7 casos pràctics de rehabilitació

PDF
PDF

36 - L'amiant en obres de reforma

PDF
PDF

37 - Introducció a la coordinació de seguretat i salut a la construcció

PDF
PDF

38 - Malalties professionals més freqüents en el sector de la construcció. Volum 1

PDF
PDF

39 - Les reunions de Coordinació d’activitats empresarials en el sector de la construcció

PDF
PDF

40 - Malalties professionals més freqüents en el sector de la construcció. Volum 2

PDF
PDF

42 - Control de qualitat en estructura metàl·lica segons instrucció (EAE)

PDF
PDF

44 - Malalties professionals més freqüents en el sector de la construcció. Volum 3

PDF
PDF

45 - Treballs verticals. Tècniques d'accés i posicionament en altura

PDF
PDF

46 - Instal·lació ascensors en els edificis

PDF
PDF

Guies de suport tècnic

Eina d’ajuda als col·legiats en la seva tasca professional per a la justificació i l’aplicació de la normativa vigent.

Es mostren 9 resultats

GST-01 - Instal·lacions en interior d'edifici, habitatge o local. Distàncies, proximitats i paral·lelismes (ID.01)

PDF
PDF

GST-02 - Estructures. Resistència al foc. Elements d'acer (ERF.01)

PDF
PDF

GST-03 -Subministraments en baixa tensió (BT.01)

PDF
PDF

GST-04 - Estructures. Resistència al foc. Elements de formigó (ERF.02)

PDF
PDF

GST-05 - Instal·lacions en edificis. Subministrament d’aigua (SA.01)

PDF
PDF

GST-06 - Estructures. Resistència al foc. Elements de fusta (ERF.03)

PDF
PDF

GST-07 - Resistència al foc. Càrrega de foc (CF.01)

PDF
PDF

GST-08 - Instal·lacions en habitatges. Gas natural. Conceptes bàsics i aparells de circuit obert (GN.01)

PDF
PDF

GST-12 - Protecció enfront de l’exposició al radó. Secció 6 del document bàsic DB HS 2019 (CTE.03)

PDF
PDF

Altres

Altres documents, guies i publicacions editades pel Cateb

Es mostren 5 resultats

Guia pràctica seguretat i salut treballs (SEREM)

PDF
PDF

Arquitectura tradicional mediterránea

Imprés
Imprés

Mètode RehabiMed : arquitectura tradicional mediterrània (edició en català)

Imprés
Imprés

Método RehabiMed. Arquitectura tradicional mediterránea (edició en castellà)

Imprés
Imprés

Puesta en obra del hormigón

Imprés
Imprés
A partir de
34,61€
Tria una opció

No trobes el que estaves buscant?

Demana ajuda a l’equip de suport tècnic

Vull ajuda

{{productList.length}} Productes afegits Veure detalls

{{item.title}} Eliminar
{{item.format_label}} · {{item.level_label}} {{item.price}}