Cercar Error
Vull col·legiar-me

Serveis tècnics
Programes i aplicacions informàtiques
Continguts

PUBLICITAT

Estudis previs al projecte

Es mostren 2 resultats

Test energètic

Programa informàtic

El Test Energètic és un mètode d’avaluació energètica que es basa en la realització de l’estudi constructiu, dels usos i del comportament energètic dels edificis, amb l’objectiu de proposar unes mesures de millora energètica raonables i coherents amb les característiques de l’edifici i amb el perfil dels seus usuaris

Marketcons

Programa informàtic

Aplicació informàtica per a la reutilització de productes de la construcció presents en els edificis existents.

Redacció de projecte

Es mostren 1 resultats

Construdoc [properament disponible]

Programa informàtic

Aplicació informàtica per a generar documents tècnics per a intervencions en edificació: documentació de projecte, documentació de seguretat i salut i documentació de qualitat.

Direcció i coordinació

Es mostren 2 resultats

Llibre d’incidències digital

Eina informàtica

El llibre d’incidències del Cateb en format digital facilita la gestió àgil del llibre d’incidències.

Preu col·legiat: 7.62€*

*En el cas de visar la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució en el Cateb et retorna l’import pagat a l’adquirir-lo

Construdoc [properament disponible]

Programa informàtic

Aplicació informàtica per a generar documents tècnics per a intervencions en edificació: documentació de projecte, documentació de seguretat i salut i documentació de qualitat.

Gestió de l’edifici (vida útil)

Es mostren 1 resultats

Llibre de l’edifici existent (LeWeb)

Programa informàtic

Aplicació informàtica del Cateb per a formalitzar, en català i castellà, el Llibre de l’Edifici existent per a edificis unifamiliars i plurifamiliars, segons el decret autonòmic on està emplaçat l’edifici i adaptat al RD 853/2021 dels Fons “Next Generation”.

Preu no col·legiat: 50,00€ + IVA
Preu col·legiat: 35,50€ + IVA

Disciplina urbanística

Es mostren 1 resultats

Construlex [properament disponible]

Programa informàtic

Aplicació informàtica per a obtenir informació de la legislació i reglamentació aplicable en obres d’edificació.