Cercar Error
Eines per treballs
Project Management
Auditoria de projecte (CTE)

Fitxes per auditar un projecte d’edificació, en la que es comprova el grau de compliment del Codi Tècnic de l’Edificació, amb la finalitat de prevenir problemes i reclamacions futures
Continguts

DB HS-1 Protecció davant l’humitat

Es mostren 6 resultats

DB HS-1 Murs

PDF

Grau d’impermeabilitat; condicions de les solucions constructives; condicions dels punts singulars; dimensionament dels sistemes d’evacuació d’aigua.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HS-1 Terres

PDF

Grau d’impermeabilitat; condicions de les solucions constructives; condicions dels punts singulars; dimensionament dels sistemes d’evacuació d’aigua.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HS-1 Façanes

PDF

Grau d’impermeabilitat; condicions de les solucions constructives; condicions dels punts singulars.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HS-1 Cobertes planes

PDF

Condicions de les solucions constructives; condicions dels components; condicions dels punts singulars de les cobertes planes; dimensionament de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HS-1 Cobertes inclinades

PDF

Condicions de les solucions constructives; condicions dels components; condicions singulars de les cobertes inclinades; condicions dels punts singulars de les cobertes inclinades; dimensionament de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HS-1 Criteris d’aplicació

PDF

Criteris d’aplicació de l’exigència HS-1 Protecció contra la humitat.

Preu no col·legiat: 4€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HS-2 Recollida i evacuació de residus

Es mostren 2 resultats

DB HS-2 Recollida i evacuació de residus.

PDF

Disseny i dimensionament: Magatzem de contenidors d’edifici i espai de reserva; instal·lacions de trasllat per baixants; espais d’emmagatzematge immediat en habitatges.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HS-2 Criteris d’aplicació

PDF

Criteris d’aplicació de l’exigència HS-2 Recollida i evacuació de residus.

Preu no col·legiat: 4€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HS-3 Qualitat de l’aire interior

Es mostren 2 resultats

DB HS-3 Qualitat de l’aire interior

PDF

Caracterització i quantificació de l’exigència; disseny de les condicions generals de sistemes de ventilacions; condicions particulars dels elemens; dimensionat; construcció.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HS-3 Criteris d’aplicació

PDF

Criteris d’aplicació de l’exigència HS-3 Qualitat de l’aire interior.

Preu no col·legiat: 4€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HS-4 Subministrament d’aigua

Es mostren 2 resultats

DBHS-4 Subministrament d’aigua

PDF

Caracterització i quantificació de les exigències; disseny dels elements de la xarxa d’aigua freda; disseny dels elements de la xarxa d’aigua calenta sanitaria (ACS); protecció contra retorns; separacions respecte altres instal·lacions; senyalització; estalvi d’aigua; dimensionat.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HS-4 Criteris d’aplicació

PDF

Criteris d’aplicacío de l’exigència HS-4 Subministrament d’aigua.

Preu no col·legiat: 4€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HS-5 Evacuació d’aigües

Es mostren 2 resultats

DB HS-5 Evacuació d’aigües

PDF

Condicions generals de l’evacuació; configuracions dels sistemes d’evacuació; elements que componen les instal·lacions; elements especials; subsistemes de ventilació de les instal·lacions; dimensionament.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HS-5 Criteris d’aplicació

PDF

Criteris d’aplicació de l’exigència HS-5 Evacuació d’aigües.

Preu no col·legiat: 4€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HS-6 Protecció davant l’exposició al gas radó

Es mostren 2 resultats

DB HS-6 Protecció davant de l’exposició al radó

PDF

Identificació de la zona; verficiació i jsutificació del compliment de l’exigència; sistemes de protecció.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HS-6 Criteris d’aplicació

PDF

Criteris d’aplicació de l’exigència HS-6 Protecció davant de l’exposició al radó.

Preu no col·legiat: 4€
Preu col·legiat: Gratuït

No trobes el que estaves buscant? Tens algun suggeriment ?

Demana’ns ajuda o fes-nos arribar els teus comentaris al servei de consultoria tècnica a través del canal de consultes de l’Oficina Virtual

Contactar