Cercar Error
Vull col·legiar-me
Eines per treballs
Project Management
Auditoria de projecte (CTE)

Fitxes per auditar un projecte d’edificació, en la que es comprova el grau de compliment del Codi Tècnic de l’Edificació, amb la finalitat de prevenir problemes i reclamacions futures
Continguts

DB SI-1 Propagació interior

Es mostren 9 resultats

DB SI-1_011 Condicions generals aplicables als edificis

PDF

Condicions per al compliment de l’exigència SI-1 aplicable de forma general a tots els usos dels edificis.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-1_012 Condicions aplicables a l’ús residencial habitatge

PDF

Criteris per al compliment de l’exigència SI-1 per als edificis d’ús residencial habitable.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-1_013 Condicions aplicables a l’ús administratiu

PDF

Criteris per al compliment de l’exigència SI-1 per als edificis d’ús administratiu.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-1_014 Condicions aplicables a l’ús comercial

PDF

Criteris per al compliment de l’exigència SI-1 per als edificis o establiments d’ús comercial.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-1_015 Condicions aplicables a l’ús residencial públic

PDF

Criteris per al compliment de l’exigència SI-1 per als edifiicis d’ús residencial públic.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-1_016 Condicions aplicables a l’ús docent

PDF

Criteris per al compliment de l’exigència SI-1 per als edificis d’ús docent.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-1_017 Condicions aplicables a l’ús hospitalari

PDF

Criteris per al compliment de l’exigència SI-1 per l’ús hospitalari.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-1_018 Condicions aplicables a l’ús pública concurrència

PDF

Criteris aplicables per al compliment de l’exigència SI-1 per als edificis d’ús pública concurrència.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-1_019 Condicions aplicables a l’ús aparcament

PDF

Condicions aplicables del document bàsic SI-1 per l’ús aparcament.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-2 Propagació exterior

Es mostren 2 resultats

DB SI-2_021 Mitgeres i façanes

PDF

Limitacions a la propagació exterior del foc entre edificis, i al mateix edifici; Reacció al foc dels materials.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-2_022 Cobertes

PDF

Limitacions a la propagació exterior del foc; reacció al foc dels materials.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-3 Evacuació dels ocupants

Es mostren 8 resultats

DB SI-3 Residencial habitatge

PDF

Càlcul d’ocupació; sortides de planta o sortides d’edifici; càlcul de la capacitat d’ocupació; Portes situades en recorreguts d’evacuació; senyalització dels mitjans d’evacuació; control de fums; evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-3_032 Ús administratiu

PDF

Ús administratiu integrat en edifici d’ús diferent al seu; càlcul d’ocupació; sortides de planta o sortides d’edifici; càlcul de la capacitat d’evacuació; senyalització dels mitjans d’evacuació; control de fums; evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-3_033 Ús comercial

PDF

Ús comercial integraten edifici d’ús diferent al seu; càlcul d’ocupació; sortides de planta o sortides d’edifici; càlcul de la capacitat d’evacuació; senyalització dels mitjans d’evacuació; control de fums; evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-3_034 Residencial public

PDF

Ús residencial públic integrat en edifici d’ús diferent al seu; càlcul d’ocupació; sortides de planta o sortides d’edifici; càlcul de la capacitat d’evacuació; senyalització dels mitjans d’evacuació; control de fums; evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-3_035 Ús docent

PDF

Ús docent integrat en edifici d’ús diferent al seu; càlcul d’ocupació; sortides de planta o sortides d’edifici; càlcul de la capacitat d’evacuació; senyalització dels mitjans d’evacuació; control de fums; evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-3_036 Ús hospitalari

PDF

Ús hospitalari integrat en edifici d’ús diferent al seu; càlcul d’ocupació; Sortides de planta o sortides d’edifici; Càlcul de la capacitat d’evacuació; senyalització dels mitjans d’evacuació; control de fums; evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-3_037 Ús pública concurrència

PDF

Ús púbica concurrència integrat en edifici d’ús diferent al seu; càlcul d’ocupació; sortides de planta o sortides d’edifici; càlcul de la capacitat d’evacuació; senyalització dels mitjans d’evacuació; control de fums; evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-3_038 Ús aparcament

PDF

Càlcul d’ocupacio; sortides de planta o sortides d’edifici; càlcul de la capacitat d’evacuació; senyalització dels mitjans d’evacuació; control de fums; evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-4 Instal·lacions de protecció contra incendis

Es mostren 9 resultats

DB SI-4_041 Condicions generals

PDF

Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis: Condicions aplicables a tots els usos

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-4_042 Residencial habitatge

PDF

Dotació d’instal·lacionns de protecció contra incendis: Condicions aplicables a l’ús residencial habitatge.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-4_043 Ús administratiu

PDF

Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis: Condicions aplicables a l’ús administratiu.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-4_044 Ús comercial

PDF

Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis: Condicions aplicables a l’ús comercial

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-4_045 Ús residencial públic

PDF

Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis: Condicions aplicables a l’ús residencial públic.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-4_046 Ús docent

PDF

Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis: Condicions aplicables a l’ús docent.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-4_047 Ús hospitalari

PDF

Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis: Condicions aplicables a l’ús hospitalari.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-4_048 Ús pública concurrència

PDF

Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis: Condicions aplicables a l’ús pública concurrència.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-4_049 Ús aparcament

PDF

Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis: Condicions aplicables a l’ús aparcament.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-5 Intervenció dels bombers

Es mostren 1 resultats

DB SI-5 Intervencions de bombers

PDF

Aproximació als edificis; condicions de l’entorn; accessibilitat

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-6 Resistència al foc de l’estructura

Es mostren 1 resultats

DB SI-6 Resistència al foc de l’estructura

PDF

Mètode de verificació;
Verificació de la resistència al foc: Elements estructurals; determinació dels efectes de les accions en el transcurs de l’incendi; determinació de la resistència al foc en el transcurs de l’incendi.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI- Annexos

Es mostren 11 resultats

DB SI-6 Annex B: Temps equivalent

PDF

Temps equivalent d’exposició al foc: Càlcul del temps equivalent.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-6 Annex C, Bigues de formigó

PDF

Estructures de formigó: Resistència al foc de les bigues de formigó armat.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-6 Annex C, Forjats bidireccionals

PDF

Estructures de formigó: Resistència al foc dels forjats bidireccionals.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-6 Annex C, Forjats unidireccionals

PDF

Estructures de formigó: Resistència al foc dels forjats unidireccionals.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-6 Annex C, Lloses massisses

PDF

Estructura de formigó: Resistència al foc de les lloses massisses.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-6 Annex C, Suports i murs

PDF

Estructures de formigó: Resistència al foc dels suports i murs de formigó armat.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-6 Annex D, Estructura metàlica, bigues i tirants

PDF

Estructura metàlica: Resistència al foc de les bigues i tirants; verificació de bigues en funció de la variació dels paràmetres mecànics de l’acer; connexions; limitacions del mètode simplificat.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-6 Annex D, Estructura metàlica, suports

PDF

Estructura metàlica: Suports d’estructures travades; Verificació de suports en funció de la variació dels paràmetres mecànics de l’acer; limitacions del mètode simplificat.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-6 Annex E, Estructura de fusta, mètode de la secció reduïda

PDF

Estructura de fusta: Resistència al foc de l’estructura; mètode de la secció reduïda.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI-6 Annex E, Estructura de fusta, unions i disposicions constructives

PDF

Estructura de fusta: Unions amb peces laterals de fusta, (simètriques de tres elements sotmeses a càrrega lateral); unions amb plaques d’acer a l’exterior, (simètriques de tres elements sotmeses a càrrega lateral); tirafons sotmesos a càrrega axial protegits de l’exposició directa al foc; murs i forjats; altres elements; adhesius.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SI Annex F, elements de fàbrica

Elements de fàbrica: Murs i envans d’una fulla, sense revestir i arrebossats amb morter de ciment o guarnits amb guix, amb gruixos ≥1,5cm.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

No trobes el que estaves buscant? Tens algun suggeriment ?

Demana’ns ajuda o fes-nos arribar els teus comentaris al servei de consultoria tècnica a través del canal de consultes de l’Oficina Virtual

Contactar