Cercar Error
Vull col·legiar-me
Eines per treballs
Project Management
Auditoria de projecte (CTE)

Fitxes per auditar un projecte d’edificació, en la que es comprova el grau de compliment del Codi Tècnic de l’Edificació, amb la finalitat de prevenir problemes i reclamacions futures
Continguts

DB SUA-1 Seguretat davant el risc de lliscament

Es mostren 2 resultats

DB SUA-1 Seguretat davant el risc de caigudes

PDF

Seguretat dels paviments: Lliscament del paviment; discontinuitats en el paviment (excepte zones d’ús restringit o exteriors).
Desnivells: Protecció dels desnivells; característiques de les barreres de protecció
Escales d’ús restingit i general; rampes; passadissos esglaonats d’accés a localitats en gradieries i tribunes;
Neteja dels envidraments exteriors dels edificis d’ús residencial habitatge.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SUA-1 Criteris d’aplicació

PDF

Criteris d’aplicació de l’exigència SUA-1 Seguretat davant el risc de caigudes.

Preu no col·legiat: 4€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SUA-2 Seguretat davant el risc d’impacte o atrapament

Es mostren 1 resultats

DB SUA-2 Risc d’impacte o atrapament

PDF

Impacte amb elements fixes; impacte amb elements practicables; impacte amb elements fràgils; impacte amb elements insuficientment perceptibles.
Atrapament: Porta colisa.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SUA-3 Seguretat davant el risc d’aprisonament

Es mostren 1 resultats

DB SUA-3 Seguretat davant el risc d’aprisonament

PDF

Seguretat davant el risc d’immobilització en recintes: Portes de recinte; serveis accessibles i cabines de vestuaris accessibles en zones d’ús públic.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SUA-4 Seguretat davant del risc causat per il·luminació inadequada

Es mostren 1 resultats

DB SUA-4 Seguretat davant el risc causat per il·luminació inadequada

PDF

Enllumenat normal en zones de circulació; enllumenat d’emergència.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SUA-5 Seguretat davant del risc causat per situacions amb alta ocupació

Es mostren 2 resultats

DB SUA-5 Seguretat davant el risc causat per situacions d’alta ocupació

PDF

Condicions per graderies per més de 3000 espectadors drets.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SUA-5 Criteris d’aplicació

PDF

Criteris d’aplicació de l’exigència SUA-5 Seguretat davant el risc causat per situacions amb alta ocupació.

Preu no col·legiat: 4€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SUA-6 Seguretat davant del risc d’ofegament

Es mostren 2 resultats

DB SUA-6 Seguretat davant el risc d’ofegament

PDF

Piscines d’ús col·lectiu, (no inclou les destinades exclusivament a competició o ensenyament, a viviendes unifamiliars, banys termals, centres de tractament d’hidroteràpia, altres per tractaments mèdics);
Pous, dipòsits o construccions obertes que siguin accessibles a persones i presenten risc d’ofegament.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SUA-6 Criteris d’aplicació

PDF

Criteris d’aplicació de l’exigència SUA-6 Seguretat davant del risc d’ofegament.

Preu no col·legiat: 4€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SUA-7 Seguretat davant del risc causat per vehicles en moviment

Es mostren 2 resultats

DB SUA-7 Seguretat davant el risc causat per vehicles en moviment

PDF

Zones d’ús aparcament (exclòs garatges d’habitatges unifamiliars).

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SUA-7 Criteris d’aplicació

PDF

Criteris d’aplicació de l’exigència SUA-7 Seguretat davant del risc causat per vehícles en moviment.

Preu no col·legiat: 4€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SUA-8 Seguretat davant del risc causat per l’acció del llamp

Es mostren 2 resultats

DB SUA-8 Seguretat davant el risc causat per l’acció del llamp

PDF

Procediment de verificació; sistema extern; sistema intern; posada a terra.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SUA-8 Criteris d’aplicació

PDF

Criteris d’aplicació de l’exigència SUA-8 Seguretat davant del risc causat per l’acció del llamp.

Preu no col·legiat: 4€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SUA-9 Accessibilitat

Es mostren 9 resultats

DB SUA-9 Accessiblitat en edificis d’ús residencial habitatge

PDF

Accessiblitat en l’exterior de l’edifici; accessiblitat entre plantes en l’edifici d’ús residencial habitatge; accessiblitat a les plantes de l’edifici d’ús residencial habitatge; dotació dels elements accessibles; senyalització d’elements accessibles.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SUA-9 Accessibilitat en edificis d’usos diferents de residencial habitatge

PDF

Accessibilitat en l’exterior de l’edifici; accessiblitat entre plantes de l’edifici; accessibilitat a les plantes de l’edifici; dotació dels elements accessibles; informació i senyalització per l’accessibilitat.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SUA-9 Habitatges accessibles

PDF

Habitatges accessibles per a usuaris de cadires de rodes; habitatges accessibles per a persones amb discapacitat auditiva.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SUA-9 Itineraris accessibles

PDF

Condicions dels itineraris accessibles.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SUA-9 Ascensors accessibles

PDF

Condicions dels ascensors accessibles.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SUA-9 Serveis higienics accessibles

PDF

Serveis higiènics accessibles; equipaments dels lavabos accessibles i vestuaris amb elements accessibles.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SUA-9 Altres elements accessibles

PDF

Mecanismes accessibles; plaça d’aparcament accessible; plaça reservada; punt d’atenció accessible; punt de trucada accessible.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SUA-9 Habitatges accessibles

PDF

Habitatges accessibles per a usuaris de cadires de rodes; habitatges accessibles per a persones amb discapacitat auditiva.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB SUA-9 Criteris d’aplicació

PDF

Criteris d’aplicació de l’exigència SUA-9 Accessibilitat.

Preu no col·legiat: 4€
Preu col·legiat: Gratuït

No trobes el que estaves buscant? Tens algun suggeriment?

Demana’ns ajuda o fes-nos arribar els teus comentaris al servei de consultoria tècnica a través del canal de consultes de l’Oficina Virtual

Contactar