Cercar Error
Vull col·legiar-me
Eines per treballs
Direcció facultativa
Habitabilitat de primera ocupació

Recursos per portar a terme l’habitabilitat de primera ocupació
Servei exclusiu per col·legiats
Continguts

Guies de comprovació

Aquesta Guia serveix per a la comprovació de les condicions d’habitabilitat dels habitatges nous, d’acord les especificacions del decret 141/2012

Es mostren 1 resultats

Guia de comprovació d’habitatges nous, d’acord a les especificacions del Decret 141/2012 (Annex 1)

PDF

Aquesta guia serveix per a la comprovació de les condicions d’habitabilitat dels habitatges construïts a l’empara del Decret 141/2012 (Vigència del Decret des del 3/11/2012 fins l’actualitat )

Preu no col·legiat: 10€
Preu col·legiat: Gratuït

Impresos

En aquest apartat trobareu els impresos que són necessaris per a la tramitació de la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació

Es mostren 3 resultats

RE-480 v1 Sol·licitud de cèdula d’habitabilitat de Primera Ocupació i de Primera Ocupació de Rehabilitació.

PDF

Imprés per a la tramitació de la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació (Habitatge nou) i de primera ocupació de rehabilitació (Habitatges procedents de l’annex 4 del Decret 141/2012).

Aquest imprès cal acompanyar-lo de:
Original del Certificat Final d’Obres i Habitabilitat
Comunicació prèvia a l’ocupació de l’habitatge (fotocòpia) o document equivalent
Original de la Relació de les Modificacions del Projecte (C.T.E. Annex II 3.3a)
Original de la Relació dels Controls d’Obra i Resultats (C.T.E.. Annex II 3.3b)
Si el Certificat Final d’Obres i Habitabilitat té una antiguitat superior a 12 mesos, cal aportar un document de ratificació.

RE-582v3 Certificat de final d’obra i d’habitabilitat

PDF

Imprés del Certificat final d’obra i Habitabilitat.Aquest certificat cal adjuntar-lo en la sol·licitud de la cèdula de primera ocupació i de primera ocupació de rehabilitació ( Imprés RE-480v1).

RE-588 v3 Certificat de final d’obra i d’habitabilitat. Annex

PDF

Imprés del Certificat final d’obra i Habitabilitat. (Annex)

Aquest certificat cal adjuntar-lo en la sol·licitud de la cèdula de primera ocupació i de primera ocupació de rehabilitació ( Imprés RE-480v1).

No trobes el que estaves buscant? Tens algun suggeriment ?

Demana’ns ajuda o fes-nos arribar els teus comentaris al servei de consultoria tècnica a través del canal de consultes de l’Oficina Virtual

Contactar