Cercar Error
Eines per treballs
Estudis previs al projecte
Arxius documentals

Arxius i centres on adreçar-vos en la recerca de documentació del vostre edifici
Servei exclusiu per col·legiats
Continguts

Documentació municipal

Documents recollits pels ajuntaments com son permisos d’obra, projectes de planejament, projectes d’obra pública, projectes d’edificació, exepedients d’activitats. En el cas de Barcelona, tenim l’arxiu municipal contemporani

Es mostren 1 resultats

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

Enllaç

Documentació generada de les competències, funcions i activitats de l’Administració municipal des de l’any 1820 fins a l’actualitat

Documentació de les diputacions provincials

Arxius que apleguen documents generats per aquestes institucions, relacionats amb la construcció i manteniment d’infraestructures urbanístiques i espais urbans els municipis dels seu territori i amb la conservació i restauració del patrimoni arquitectònic. En el cas de la provícia de Barcelona, hi ha l’arxiu general de la Diputació de Barcelona

Es mostren 1 resultats

Arxiu General de la Diputació de Barcelona

Enllaç

Documents textuals, fotografies, mapes i plànols, audiovisuals i documents sonors, producció impresa i producció artística

Centres dependents de l’administració autonòmica

Centres que conserven o produeixen documentació amb continguts urbanístics i arquitectònics, la titularitat o la gestió dels quals depén directament de la comunitat autònoma.

Es mostren 1 resultats

Arxiu Nacional de Catalunya

Enllaç

Informació urbanística i patrimonial de Catlunya

Fons documental de l’administració general de l’Estat

Documentació generada pels organismes o institucions que en depenen i que tenen o han tingut competències en arquitectura, edificació o construcció d’edificis. Per exemple, Ministeri d’Obres Públiques, Ministeri de Cultura o Ministeri de Defensa

Es mostren 1 resultats

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

Enllaç

Constitueix un element fonamental per a poder aprofundir en el coneixement de la història de les obres públiques, les infraestructures del transport i l’habitatge a Espanya

Altres arxius particulars

Fons documentals dipositats a d’altres arxius particulars especialitzats en una temàtica concreta

Es mostren 1 resultats

Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Enllaç

Documentació de professionals de l’arquitectura. Disposen del fons documental de més de 180 arquitectes

No trobes el que estaves buscant? Tens algun suggeriment ?

Demana’ns ajuda o fes-nos arribar els teus comentaris al servei de consultoria tècnica a través del canal de consultes de l’Oficina Virtual

Contactar